Ekskurzija ED Dolenjske v HE Brežice in TE Brestanica

Popoldanska ekskurzija je vključevala strokovni ogled HE Brežice in TE Brestanica ter ogled gradu Rajhenburg. Organiziran je bil prevoz iz Črnomlja, s skupnim odhodom ob 12. uri iz Novega mesta.

Bili smo gostje skupine GEN, ki je vodilna slovenska elektroenergetska skupina, katera združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj. Poleg matične družbe GEN energija, d.o.o. združuje proizvodna podjetja:

Nuklearna elektrarna Krško,
Savske elektrarne Ljubljana,
Hidroelektrarne na Spodnji Savi in
Termoelektrarna Brestanica.

HE Brežice

HE Brežice je peta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 47,4 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3/s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 161 GWh.

HE Brežice bo v slovenski elektroenergetski sistem prispevala približno en odstotek trenutne letne proizvodnje električne energije v Sloveniji, proizvajala pa bo tudi vršno energijo ter nudila možnosti za prodajo sistemskih storitev. Predvidena je polna avtomatizacija elektrarne in daljinsko vodenje iz nadzornega centra GEN, ki pa bo, po razlagi predstavnika HE g. Omerzel Tonija, verjetno vpeljana po zagonu HE Mokrice.

Predstavljen nam je bil potek izgradnje ter zanimive tehnične podrobnosti iz faze gradnje, zagona in poizkusnega obratovanja, v katerem se HE trenutno nahaja. K nadaljevanju poti nas je pospremila slikovito pripravljena ploha.

TE Brestanica

Ponudila se nam je priložnost primerjave v osnovi dveh tehnologij proizvodnje električne energije (hidro in termo) ter elektrarn z zelo različno vlogo v našem elektroenergetskem sistemu. S svojo specifično plinsko tehnologijo zagotavlja temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije:

  • terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu in
  • zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja in s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru razpada elektroenergetskega sistema.

Dobro znana nam je vloge te elektrarne glede zagotavljanja sistemske varnosti Nuklearni elektrarni Krško. Že pred obiskom smo zasledili zapis o izvedenih testiranjih, ko je TE Brestanica je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), 26. aprila 2018, uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe NEK.
Ob testu sta bila v TE Brestanica aktivirana plinska agregata PB 1 in PB 2, ki sta že po 13 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljen energetski otok TEB-NEK. Po uradnem testu za NEK je bil izveden še testni zagon z novim plinskim agregatom PB 6, ki bo v prihodnje predviden za vrsto sistemskih storitev, kakor tudi za zagon v primeru pokrivanja lastne rabe NEK. Tudi test s PB 6 je bil uspešen in je v 12 minutah od zahteve za zagon pričel oddajati električno energijo v vzpostavljen energetski otok TEB-NEK.

TE Brestanica vključuje tri generacije postrojev, katerih upravljanje nam je temeljito predstavil g. Josip Gašparinčić.

Grad Rajhenburg

Prosta vsebina in druženje sta se nam ponudila kar v istem kraju. Na visokem skalnem pobočju, nad sotočjem potoka Brestanica in reke Save, stoji grad Rajhenburg. Grajsko stavbo je dal med letoma 1131 in 1147 pozidati mogočni lastnik posesti, salzburški nadškof Konrad. Stavbo in pripadajoče posestvo so stoletja upravljali ministeriali, ki so dobili ime po gradu – Rajhenburški. Leta 1881 so Rajhenburg kupili menihi trapisti in ga preuredili v samostan, ki je deloval do okupacije aprila 1941, ko je nemška okupacijska oblast v gradu in pripadajočih gospodarskih poslopjih vzpostavila taborišče za izgon Slovencev. Leta 1947 je bil red trapistov razpuščen, grad pa nacionaliziran. Leto kasneje, je bil junija odprt Kazensko poboljševalni dom za ženske in pozneje še druge kazenske ustanove. Po končanem denacionalizacijskem postopku v letu 2004 je grad v lasti Občine Krško, s celostno prenovljeno stavbo pa danes upravlja Kulturni dom Krško.

Vodička Snežana nam je predstavila pripravljene razstave ter na koncu možnost nakupa čokolade.

Po poznem kosilu smo se odpravili nazaj proti Novemu mestu in Beli krajini. Živahen klepet članic in članov je sporočal, zadovoljstvo nad skupno, aktivno preživetim popoldnevom.

Zapisal: Srečko Križman

Fotografije: člani ED Dolenjske

Scroll to Top