Seminar Svetlobni viri – nov datum

Obveščamo vas, da je seminar Svetlobni viri prestavljen na kasnejši datum, in sicer 17. januar 2018.

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi inštalaterjem, vzdrževalcem in preglednikom sistemov notranje in zunanje razsvetljave.

V zadnjem času se resda omenjajo samo še svetleče diode (LED) kot edini svetlobni vir sedanjosti in prihodnosti, vendar pa se kljub temu tako v notranji kot v zunanji razsvetljavi še vedno uporablja tudi druge svetlobne vire. V sklopu seminarja bo najprej predstavljena kratka zgodovina umetnih svetlobnih virov, nato pa se bomo posvetili lastnostim in delovanju svetlobnih virov, ki so trenutno v uporabi. Podane bodo osnovne karakteristike, na podlagi katerih je mogoče vire primerjati med seboj ter izbrati pravega za določeno področje uporabe. V praktičnem delu si bomo večino omenjenih svetlobnih virov pogledali od blizu ter z meritvami preverili njihov svetlobni tok, električno porabo, svetlobni izkoristek in spekter svetlobe, ki jo oddajajo. Omenjen bo tudi način priključitve svetlobnih virov in vključitev električne inštalacije.

Izvajalca usposabljanja

Prof. dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 15 let.

Doc. dr. Matej Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z meritvami notranje in zunanje razsvetljave.

Kotizacija

Kotizacija znaša 100,00 EUR + 22% DDV, plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543

Vključuje 2 uri seminarja, 2 uri praktičnega dela, preizkus znanja, gradivo in potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti predavanj ter možnosti za praktični del usposabljanja je seminar namenjen zaključeni skupini do največ 15 udeležencev.


Scroll to Top