28. posvet Poslovanje z nepremičninami

V Portorožu bo 9. in 10. novembra 2017 potekal dvodnevni tradicionalni posvet Poslovanje z nepremičninami, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica za poslovanje z nepremičninami (GZS ZPN).

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za posredovanje z nepremičninami, strokovne javnosti, vladnih institucij in lokalnih skupnosti ter drugih nosilcev aktivnosti s področja poslovanja z nepremičninami in stanovanjske oskrbe v Sloveniji.

Posvet je tako predvsem namenjen pregledu in oceni razmer na stanovanjskem in nepremičninskem področju v državi. Hkrati pa predstavlja tudi možnosti za seznanitev stroke in drugih akterjev na tem področju z aktivnostmi za uresničevanje sprejete zakonodaje in za iskanje odgovorov na nekatera pomembnejša vprašanja, s katerimi se sooča stanovanjska oziroma prostorska politika države.

Na posvetu je prisotna tudi Elektrotehniška zveza Slovenije, NNELI s predstavnikom eTest sheme.

Več o samem posvetu si lahko preberete na spletni strani GZS ZPN: https://posvetnepremicnine.gzs.si/

Program posveta

Lepo vabljeni!

Scroll to Top