Dodatna strokovna delavnica za kandidate za pooblaščene inženirja, jesen 2017

Dodatna strokovna delavnica je namenjena kandidatom oz. osebam, ki delajo na področju načrtovanja, vodenje del, nadzora in gradnje stavb ter objektov.

Datum delavnice: 18. oktober 2017
Lokacija: Slovenska knjiga, Stegne 3, Ljubljana

Program in vsebina delavnice:

8.00 – Registracija udeležencev
8.30 – 13.30 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

  • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – do pridobitve gradbenega dovoljenja
  • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – od gradbenega do uporabnega dovoljenja

13.30 – 14.00 Odmor

14.00 – 17.00 mag. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el.

  • Vzpostavitev varnostne presoje glede na različna tolmačenja posameznih predpisov.
  • Obrazložitev problematike v zvezi s tehničnimi predpisi na področju elektrotehnike, ki so si v koliziji med seboj.
  • Natančnejša obrazložitev načinov ozemljevanja in povezovanje posameznih ozemljil v različnih okoljih.
  • Problematika prvih priključitev električnih inštalacij pod napetost.
  • Pregledniki in ločitev zahtevnih in manj zahtevnih inštalacij v stavbah in inženirskih objektih v povezavi s projektanti in nadzorniki.
  • Odgovori sodelujočim kandidatom na postavljena vprašanja.

Kotizacija:

Kotizacija v višini 90,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.

Kotizacija je na osnovi te prijavnice plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.
Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.

Rok za prijave: 13. 10. 2017

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!


Scroll to Top