Strokovno izobraževanje za upravnike nepremičnin

V četrtek, 25. maja je v prostorih GZS že drugič potekalo izobraževanje namenjeno upravnikom nepremičnin. Izobraževanje je bilo v skupni organizaciji GZS ZPN in EZS.

“Dobro upravljanje in vzdrževanje stavbe je ena glavnih nalog upravnika večlastniške stavbe. Upravljanje in vzdrževanje stavb je kompleksno in strokovno delo, ki zahteva usposobljenega upravnika, ki pozna delovanje vgrajenih naprav, toplotnih postaj, kotlovnic, dvigal, skupnih klimatskih naprav, zato je pomembno, da upravnik zagotovi strokovnjake z različnih področij npr. strojništva, elektroinštalacij, gradbeništva, prava itd.”

Upravniki so poslušali naslednja predavanja:

  • Upravljanje stavb in električna varnost – Janez Guzelj in Andrej Počivavšek, Elekrotehniška zveza Slovenije
  • Zaščita pred delovanjem strele in pred prenapetostmi – Mag. Boris Žitnik
  • Videonadzor in pristopna kontrola – Mag. Samo Zorko, Zarja Elektrotehnika d.o.o.
  • Zagotavljanje varnosti pri pregledu in vzdrževanju dvigal (liftov) – mag. Ivan Božič, Zavod za varstvo pri delu
  • Energetska učinkovitost večstanovanjske stavbe: primer uspešno opravljene prenove – Andraž Rakušček, GI-ZRMK

Na koncu so si vsi ogledali stavbo, na kateri je bila izvedena celotna energetska prenova stavbe.

Z izobraževanjem so bili upravniki zadovoljni, znanja, ki so jih pridobili na seminarju, pa jim bodo koristila pri nadaljnem delu.

Na izobraževanju so prejeli gradivo v elektronski obliki, ki je ob prijavi v “Moj eTest” dostopno tudi vsem članom sTest sheme NNELI.

Scroll to Top