Protieksplozijska zaščita – začetno usposabljanje PO1, PO2 in PO3 – Domžale

Obveščamo vas, da bo v četrtek in petek 11. in 12. maja 2017 potekalo začetno usposabljanje za “Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih”.
Usposabljanje je namenjeno:

  • delavcem, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih in sektorske ter vodstvene kadre (PO1 in PO2) in
  • delavcem, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih (PO3)

Teoretični del bo potekal v Viru pri Domžalah (Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale), in sicer bo za

  • kandidate PO1 in PO2 – enodnevni seminar (11. maj. 2017)
  • kandidate PO3 – dvodnevni seminar (11. in 12. maj 2017).

Program s predavatelji

11. maj 2017 (PO1, PO2, PO3)

08:00 – 11:00Osnove protieksplozijske zaščite (Mihael Čokl, IVD Maribor)
11:00 – 11:30Odmor
11:30 – 13:00Neelektrična oprema in inštalacije za vgradnjo v različne eksplozivne atmosfere in principi zaščite pred nevarnostjo eksplozij (Franc Udovč, Bureau Veritas)
13:00 – 13:45Varno delo v eksplozijsko ogroženem okolju (Franc Udovč, Bureau Veritas)
13:45 – 17:00Električna oprema in električne inštalacije v EX okolju (Leopold Lovšin, Plinovodi)
17:00Zaključek teoretičnega dela usposabljanja za PO1 in PO2

12. maj 2017 (PO3)

9:00 – 9:45Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji (Marjan Kreslin, Bureau Veritas)
9:45 – 12:15Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav (Marjan Kreslin, Bureau Veritas)
12:15Zaključek teoretičnega dela usposabljanja za PO3

V razpravi, ki bo sledila predavanjem, bodo imeli udeleženci priložnost predstaviti probleme, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu in skušali od predavateljev dobiti pojasnila ter nasvete za njihovo reševanje. Od kandidatov pričakujemo, da aktivno sodelujejo v razpravi.

O terminu in lokaciji praktičnega dela usposabljanja se bomo s kandidati dogovorili na seminarju.

Preizkus usposobljenosti bo deset do štirinajst dni (po dogovoru s kandidati) po zaključku seminarja. Opravljali ga bodo kandidati PO1 in PO3, kandidati PO2 pa neobvezno (le po lastni izbiri).

Več informacij in prijave: info.ex@ezs-zveza.si


Scroll to Top