Dodatna delavnica za kandidate za pooblaščene inženirje – NOV DATUM

Obveščamo vas, da je se je prestavilo datum delavnice za kandidate za pooblaščene inženirje, in sicer bo delavnica 19. maja. Program delavnice ostaja isti.

Program in vsebina delavnice:

8.00 – Registracija udeležencev
8.30 – 12.30 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

  • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – do pridobitve gradbenega dovoljenja
  • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – od gradbenega do uporabnega dovoljenja

12.30 – 13.00 Odmor

13.00 – 16.00 mag. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el.

  • Vzpostavitev varnostne presoje glede na različna tolmačenja posameznih predpisov.
  • Natančnejša obrazložitev načinov ozemljevanja in povezovanje posameznih ozemljil v različnih okoljih.
  • Problematika prvih priključitev električnih inštalacij pod napetost.
  • Pregledniki in ločitev zahtevnih in manj zahtevnih inštalacij v stavbah in inženirskih objektih v povezavi s projektanti in nadzorniki.
  • Obrazložitev problematike v zvezi s tehničnimi predpisi na področju elektrotehnike, ki so si v koliziji med seboj.
  • Odgovori sodelujočim kandidatom na postavljena vprašanja.

Kotizacija:

Kotizacija v višini 90,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.

Kotizacija je na osnovi te prijavnice plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.
Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.

Rok za prijave: 16. 5. 2017

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!


Scroll to Top