Usposabljanje merilcev NNELI “Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih”

Obveščamo vas, da bo v torek 18. aprila 2017 potekal začetni in obnovitveni seminar “Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih”, s prilagojenim programom za merilce in preglednike.

Teoretični del bo potekal v Horjulu (Metrel d.d.), datum praktičnega usposabljanja bo dogovorjen v Horjulu.

Program s predavatelji

08:00Osnove protieksplozijske zaščite (Mihael Čokl, univ.dipl.inž.el.)
10:15Odmor
10:45Električna oprema za vgradnjo v eksplozijsko ogroženih prostorih (Jure Božič, univ.dipl.inž.el.)
13:00Neelektrična oprema in inštalacije za vgradnjo v različne eksplozivne atmosfere in principi zaščite pred nevarnostjo eksplozij (Franc Udovč, univ.dipl.inž.str.)
14:00Odmor
14:15Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji (Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el.)
15:00Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje električne opreme v protieksplozijski zaščiti (Marjan Kreslin, univ.dipl.inž.el.)
17:15Katodna zaščita, zaščita pred delovanjem strele in prenapetostmi (Janez Guzelj, univ.dipl.inž.el.)
17:45Meritve električnih inštalacij (Janez Guzelj, univ.dipl.inž.el)
18:30Zaključek

Seminar bo potekal v obliki predavanj in razprave, na kateri se bodo obravnavali konkretni problemi iz prakse. Udeleženci bodo lahko predavateljem ob tej priliki predstavili probleme, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu in skušali dobiti pojasnila ter nasvete za njihovo reševanje. Od njih zato pričakujemo, da bodo aktivno sodelovali v razpravi.

Preizkus usposobljenosti bo potekal 14 dni po zaključku seminarja oz. po dogovoru.

Več informacij in prijave: info.ex@ezs-zveza.si


Scroll to Top