Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke, pomlad 2017

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo v smislu Zakona o gradnji objektov opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli.

Pripravljalni seminar bo potekal od 6. do 10. marca 2017.


Scroll to Top