Vabilo strokovni javnosti k oddaji pripomb na tehnično smernico TSG-1-001:2010

Od izdaje “TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah” je minilo že 6 let. V tem času je bilo spremenjenih ali sprejetih več predpisov, smernic, tehničnih standardov itd., ki se nanašajo na ukrepe, obravnavane v tej smernici.
Nova izdaja TSG-1-001 bo objavljena v prihodnjem letu.

Vabimo vas, da podate pripombe in predloge na obstoječo smernico. Predlagatelj/predlagateljica naj napiše točko smernice, na katero ima pripombo, in poda svoj predlog.

Pripombe zbirajo do ponedeljka, 19. septembra 2016 na info@szpv.si.

Scroll to Top