Novo vodstvo ED Celje

Po sklepu XXXV. letne volilne Skupščine ED Celje, z dne 7. 4. 2016 in XXXVI. letne volilne Skupščine ED Celje, z dne 2. 6. 2016 sta g. Jože Tomažič, u.d.i.e. in g. Kristijan Koželj, u.d.i.e. pristala na sprejem funkcij predsednika in tajnika pri ED Celje. S tem so dani pogoji za nadaljevane društva.
Primopredaja dokumentov novemu vodstvu ED Celje je potekala dne 18.8.2016, od 10-11 h.

PRISOTNI: Janko Budna, Milan Petrovič, Franc Koželj, Jože Tomažič in Kristijan Koželj

Avtor fotografij: Janko Budna

Scroll to Top