Poslovno poročilo in zapisnik IO ED Dolenjske in Bele Krajine

SESTANEK IZVRŠNEGA ODBORA ELEKTROTEHNIŠKEGA DRUŠTVA DOLENJSKE IN BELE KRAJINE z dne, 02. 03. 2016

Prisotni: Silvo Balant, Mitja Brudar, Andrej Paternost, Andrej Sever, Srečko Križman, Janez Zupančič, Rajko Vrlinič, Boris Plut, Milan Mlakar, Ivo Vardič, Andrej Dolinar, Nataša Blažič-Turk, Zmago Udovič.
Izostanek opravičili: Andrej Martinčič st.
Sestanka se je udeležilo trinajst članov IO od skupaj štirinajst, odbor je bil večinsko sklepčen.

Dnevni red:
1.    Poročilo dela društva za leto 2015
2.    Finančno poročilo za leto 2015
3.    Plan dela društva v letu 2016
4.    Razno


Scroll to Top