5 minut za merjenje

“Merjenje je vse okoli nas. Vsako človekovo spoznavanje in soočanje z okolico je merjenje. Osnova vsake znanosti je merjenje.” (FE Merilnik, april 2016)

Katedra za merjenja in robotiko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, LMK pri FE, je v sredo in četrtek, 20. in 21. aprila 2016, v avli fakultete priredila dogodek Pet minut za merjenje. Dogodek je potekal oba dneva od 9.00 do 16.00 ure s predavanji na vsako polno uro.
Z njim je FE želela pokazati svojo izrazito raznovrstnost, interdisciplinarnost in sposobnost povezovanja z drugimi področji (od fizikalnik, kemijskih, bioloških do družboslovnih). Osrednja tema dogodka je bila merjenje kot osnovna dejavnost vsakega znanstvenega in tehnološkega poskusa.
V avli fakultete je bilo prikazanih več poskusov, kjer so obiskovalci lahko sami poskusili različne fenomene, ki so vključeni pri merjenjih z najrazličnejših merilnih napravah.
Dogodek je bil namenjen osnovnošolcem, srednješolcem in študentom ter vsej zainteresirani javnosti.

V okviru dogodka, je bila omenjena tudi 25. letnica vzpostavitve Metrološkega sistema Slovenije, kjer je Fakulteta za Elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, skupaj z Univerzo v Mariboru, Elektrotehniško Zvezo Slovenije, Slovenskim inštitutom za meroslovje in kakovost, SIQ, vse v organizaciji Slovenskega društva za merilno procesno tehniko, pripravila osnove delovanja modernega meroslovja na vseh področjih v Sloveniji, kamor so se pridružile tudi ostale ključne slovenske inštitucije s področja meroslovja.

V šolskem letu 1960/61 je na FE nastala merilno-regulacijska smer na pobudo industrije, ki se je l. 1978 preimenovala v merilno-procesno smer.
Takrat so začele izhajati tudi Novice merilno procesne tehnike, za katere je uvod napisal prof. France Avčin. Med drugim je Novicam na pot zapisal, naj si preko meritev prizadevajo za vsestranski napredek ob hkratnem boljšanju občanovega okolja, tako težko prizadetega v povojni euforiji po napredku za vsako ceno. Ne spes nos falleret – da nas nade ne bi prevarale!”

Spodaj si lahko preberete Dvodnevni časopis o merjenjih FE Merilnik, ki je bil izdan posebej za dogodek “Pet minut za merjenje”.


Scroll to Top