Strokovni ogled tovarne Kolektor ETRA

Spoštovane kolegice in kolegi,
skladno z usmeritvami našega društva vas vabimo na strokovni ogled tovarne Kolektor ETRA d. o. o., ki bo v ponedeljek 04. 04. 2016 v Ljubljani, Šlandrova 10.

Začetek družbe Kolektor ETRA, d.o.o., sega v leto 1933. Prvotna dejavnost je bila servis manjših transformatorjev in izdelava elementov za elektrodistribucijo. Leta 1961 se je združilo s podjetjem Energoinvest Sarajevo in pričelo z novim imenom, dejavnost pa je bila v celoti usmerjena v proizvodnjo energetskih transformatorjev. Leta 1966 je bila zgrajena nova tovarna na sedanji lokaciji, leta 1980 pa so zgradili nov visokonapetostni laboratorij, ki je omogočil testiranje transformatorjev do napetosti 245kV. Razvoj dogodkov, vezan na politične in gospodarske spremembe v letih 1990 in 1991, je povzročil zmanjšanje obsega proizvodnje in števila zaposlenih. Po tem obdobju je tovarna preusmerila svoje prodajne aktivnosti na evropski trg. Obnovila je tudi servisno dejavnost. Leta 2010 postane Podjetje ETRA 33 del koncerna KOLEKTOR in se preimenuje v KOLEKTOR ETRA d.o.o.
Podjetje je usposobljeno za proizvodnjo energetskih in generatorskih transformatorjev moči do 500 MVA in napetosti do 420 kV. Proizvodnja je opremljena s škarjami za rezanje in zlaganje pločevine, navijalnimi stroji za navijanje in stabiliziranje različnih vrst navitij, ter pečmi za sušenje in napravami za obdelavo ter polnjenje izolacijskih olj. V sklopu podjetja je tudi visokonapetostni laboratorij za preizkušanje transformatorjev, ki je opremljen s precizno in sodobno merilno opremo, ki omogoča natančne meritve in zanesljive rezultate
V letu 2014 je komisija EU izdala Uredbo 548 o izvajanju Direktive 2009/125/ES. Ta uredba določa zahteve za okoljsko primerno zasnovo transformatorjev, ki se uporabljajo v prenosnih ali distribucijskih omrežjih. Skladno s to Uredbo je podjetje Kolektor Etra d.o.o. razvilo novo serijo transformatorjev.

Program

9:00 – Zbor pred tovarno Kolektor Etra d.o.o. v Črnučah – ogled in predavanje predvidoma do 11:00

Prijava

Prosim za prijavo in potrditev najkasneje do 31. 03. 2016. Hkrati želijo v podjetju da jim sporočimo morebitne posebne tehnične teme, katere vas zanimajo. Le-te nam v potrditvi dopišite.

Poverjeniki

 – Simon Burger, Kotnikova 9, 01/230 41 61 ali na elektronsko pošto simon.burger@elektro-ljubljana.si
 – Matjaž Lesjak, Podrečje 48, 051/376 183 ali na elektronsko pošto matjaz.lesjak@elektro-ljubljana.si
 – Stane Jeriček, Javna razsvetljava d.d., 041/369 791 ali na elektronsko pošto stane.jericek@jrs.si
 – Aleš Kregar, ELES d.o.o., 041/749-649 ali na elektronsko pošto ales.kregar@eles.si

Ljubljana, 22. 3. 2016

Predsednik Elektrotehniškega društva Ljubljana:
Anton Avčin

Scroll to Top