Strokovni ogled tovarne Iskraemeco

Spoštovane kolegice in kolegi,
skladno z usmeritvami našega društva vas vabimo na strokovni ogled tovarne Iskraemeco, ki bo v petek 05. 02. 2016 v Kranju, Savska Loka 4.

Strokovni ogled predstavlja logično nadaljevanje našega strokovnega ogleda elektro distribucije v Trstu. Tam dajejo velik poudarek ravno meritvam električne energije. Danes pravimo naj bodo električni števci grajeni za četrto industrijsko dobo, kjer se predstavljajo zelo velike tehnične zahteve. Trenutno pa tudi zahtevamo, da bi zadostili zahtevam Uredbe za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije – OVE (Uradni list RS št. 97/2015, ter Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE, (Uradni list RS št. 1/2016). Posebno želimo izpostaviti tudi tehnična vprašanja točnosti modernih števcev električne energije, daljinskega nadzora in možnih stikalnih manipulacij.

Program

6:30 – odhod izpred sedeža Elektro Ljubljana okolica Podrečje 48, Domžale
7:00 – postanek izpred sedeža Elektro Ljubljana mesto Kotnikova 9, Ljubljana
8:00 – prihod v tovarno Iskraemeco v Kranju – ogled in predavanje predvidoma do 10:00
10:30 – odhod proti domu s krajšim družabnim postankom

Prijava

Prosim za prijavo in potrditev najkasneje do 01.02.2016 do 10h. Strošek udeležbe znaša za člana 10€ za ostale pa 15€. Prevoz je vštet v ceno. V primeru, da bo prijav manj kot deset, bomo šli z lastnim prevozom brez stroška udeležbe.

Poverjeniki

– Simon Burger, Kotnikova 9, 01/230 41 61 ali na elektronsko pošto simon.burger@elektro-ljubljana.si
– Matjaž Lesjak, Podrečje 48, 051/376 183 ali na elektronsko pošto matjaz.lesjak@elektro-ljubljana.si
– Stane Jeriček, Javna razsvetljava d.d., 041/369 791 ali na elektronsko pošto stane.jericek@jrs.si
– Aleš Kregar, ELES d.o.o., 041/749-649 ali na elektronsko pošto ales.kregar@eles.si

Ljubljana, 28. 01. 2016

Predsednik Elektrotehniškega društva Ljubljana:
Anton Avčin   

Scroll to Top