Predstavitev Geomagnetnega observatorija PIA (Piran, Slovenia)

Na geomagnetnem observatoriju merimo spremembe zemeljskega magnetnega polja v katerem živimo. Ščiti nas pred vplivi sevanja iz vesolja. Zaradi izboljšav merilne in vesoljske tehnike, je v zadnjih petdesetih letih proučevanje zemeljskega magnetnega polja izjemno napredovalo in danes spada med najhitreje razvijajoča se področja znanosti.

Gradnjo Geomagnetnega observatorija PIA smo začeli pripravljati februarja 2014. Prvo fazo gradnje smo zaključili v jeseni istega leta in observatorij novembra 2014 vključili tudi v mednarodno informacijsko mrežo INTERMAGNET (INTErnational Real-time MAGnetic observatory NETwork) za izmenjavo merilnih podatkov o stanju geomagnetnega polja v skoraj realnem času. Prav ta mednarodna povezava daje geomagnetnemu observatoriju veljavo, saj mu omogoča mednarodno delovanje, preverjanje merilnih rezultatov in mu priznava usposobljenost za opravljanje geomagnetnih meritev.

Observatorij PIA je enkratne oblike zaradi svoje prilagojenosti specifičnim razmeram v Sloveniji. Živimo namreč na jadranski mikroplošči, ki se trese neprimerno bolj kot evrazijska tektonska plošča, na kateri leži večina evropskih držav. Jugozahodni del Slovenije je tudi območje najpogostejših atmosferskih razelektritev v Evropi. Najmočnejšim strelam s pozitivnimi nosilci električnega naboja sledijo razelektritve v ionosferi TLE (transient luminous event). Te razelektritve pa povzročajo resonančne pojave s planetom Zemlja in z žepi, ki nastajajo v ionosferi, v frekvenčnem območju zelo nizkih elektromagnetnih valov ELF (extremely low frequency). Ti pojavi uničujejo magnetometre, instrumente za merjenje sprememb zemeljskega magnetnega polja.

Observatorij PIA s svojimi meritvami pokriva celotno ozemlje Slovenije. Ker je uspešno deloval eno celo leto, smo lahko decembra 2015 dokončali še njegovo drugo fazo gradnje. Ta nam bo omogočila razširitev delovanja in dodatne geofizikalne meritve: absolutne meritve zemeljskega magnetnega polja in spremljanje njegovih impulzov, meritve elektromagnetnih signalov s frekvenco od 0,5 Hz do 200 Hz ter ugotavljanje sprememb notranjih napetosti zemeljske skorje.

Geomagnetni observatorij PIA formalno deluje pod okriljem Zavoda Terra Viva Sv. Peter. Je rezultat dela skupine sodelavcev, ki v zadnjih šestih letih skupaj proučujejo zemeljsko magnetno polja. Observatorij je bil postavljen s pomočjo prostovoljnih prispevkov državljanov Republike Slovenije ter daril in posojil merilne opreme razvojnih laboratorijev in geomagnetnih observatorijev iz tujine.

Predstavitev observatorija je bila organizirana na ekološki kmetiji Forte (Sv. Peter 115, 6333 Sečovlje), in sicer 15. januarja 2016. Geomagnetni observatorij PIA je postavljen v neposredni bližini te kmetije. Udeležencev predstavitve tega observatorija je bilo okrog štirideset neposrednih graditeljev observatorija, sodelavcev pri gradnji in tistih, ki so pri gradnji kakorkoli pomagali.

Besedilo: Rudi Čop
Fotografiji: Peter Reisman

Scroll to Top