ZRAZ1 Zunanja razsvetljava – dodaten datum

Obveščamo vas, da je zaradi velikega zanimanja razpisan dodaten datum za seminar Zunanje razsvetljave. Seminar bo v torek, 1. decembra 2015. V prilogi je vabilo z novo prijavnico.
Na seminar, ki bo 17. novembra, se zaradi polne zasedenosti ni več mogoče prijaviti.

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi preglednikom sistemov zunanje razsvetljave.

Pri pravilnem načrtovanju sistemov zunanje razsvetljave je treba upoštevati ekološke vidike, ki jih ureja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Seminar nudi teoretične osnove, kakor tudi praktične vaje merjenja svetlosti fasad, kot jih ureja Uredba.
Po zaključku praktičnih vaj bo izveden tudi preizkus znanja. Kandidati, ki bodo uspešno opravili preizkus znanja, bodo prejeli potrdilo o usposobljenosti opravljanja meritev osvetljenosti po določilih Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Izvajalci usposabljanja

Prof.dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 15 let.
Doc.dr. Matej Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z meritvami notranje in zunanje razsvetljave.

Kotizacija

kotizacija znaša 100,00 EUR + 22% DDV, plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543.
Vključuje 2 uri seminarja, 2 uri praktičnega dela, preizkus znanja, gradivo in potrdilo o opravljenem usposabljanju.


Scroll to Top