Izbrani elementi elektrotehniških sistemov

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: Dr. Janez Hrovatin in soavtorji Ferdinand Valenčak, Milan Šerc, Ivan Leban, Rado Isaković in Ivan Iveta

Urednika: Dr. Janez Hrovatin, mag. Rudi Zorko

Število strani: 289

ISBN: 978-961-6187-60-2

Leto izdaje: 2015

Cena: 43,80 EUR

Vsebina:

 1. Uvod
 2. Zakaj elektroenergetski sistem
 3. Elektrarne kot elementi elektroenergetskega sistema
 4. Elektroenergetska omrežja
 5. Postroji nad 1 kV izmenične napetosti
 6. Ozemljevanje elektroenergetskih postrojev
 7. Energetske transformacije
 8. Glavni elementi telekomunikacijskih in informacijskih sistemov za upravljanje omrežja in za vodenje elektrarn
 9. Osnove projektiranja dostopovnih komunikacijskih omrežij izvedenih s kabli
 10. Gradnja objekta
 11. Namesto sklepa
 12. Viri
 13. Oznake – kratice

Scroll to Top