Ekskurzija ED Celje v TEŠ

Ekskurzija z vlakom v TE ŠOŠTANJ – 6 blok: 1. 10. 2015, 7.30-16h


Cena povratne vozovnice Celja – Šoštanja je 6,88 € (leta 2012 do Velenja 6,50 €). V Šoštanju nas je pričakal domačin, naš član Rudi Leskošek, letošnji prejemnik priznanja za zaslužne člane EZS in nas odpeljal na kavico v gostišče Kajuh.
Ker od TEŠ nismo prejeli odgovora na e-pošto za ogled TEŠ – bloka 6, smo razpisali ogled na “dan odprtih vrat” – vsak 1. četrtek v mesecu ob 11 h. Ko pa smo dobili vezo z g. Matjažem Posinekom, u.d.i.e., zaposlenim v TEŠ, nas je sprejel že ob 9 h!


Splošna obrazložitev bloka 6: izkoristek 43 %, sprememba moči 12 MW/min, hrup na meji objekta 48 dB (A), toplotna postaja 120 MW, toplotna moč 1.312 MW, tlak pare 283 bar, temperatura pare 603°C, kotel: 79m x 68m x 126m, teža jeklene konstrukcije 6.500 t, teža sek. konstrukcije 19.600 t, pretok sveže pare 1.515 t/h smo prejeli opremo za obiskovalce in si ogledali celotni objekt, ki je dejansko impozanten! Videli smo: ostanke pepela, priprave za drobljenje premoga (8 mlinov), z dvigalom na višino 127 m (lep razgled po okolici, umetna jezera: Velenjsko, Družmirsko, Škalsko, s površino nad 2 km²), turbina, generator, komandni prostor [generator je obratoval s polno močjo 596 MW], transformatorja za lastno rabo ter glavni transformator 21/400 kV ter stikališče: 110, 230 in 400 kV. Glej priložene slike!


BLOK 6: 600 MW, na pragu 545,5 MW, 8.451kJ/kWh, cena premoga 23,18 €/t (2,25 €/GJ), 6.500 h/leto, emisija CO2 0,87 kg/kWh (obstoječi pa 1,25 kg/kWh), zaposlenih 200, življenjska doba 40 let, cena 55,83 €/MWh. Število zaposlenih v TEŠ 488. Včasih je veljalo pravilo 1 zaposlen na MW za SLO, metem ko za YU 2/MWh!
Skupna moč TEŠ je 1.105 MW, 31.XII.15 bo 850 MW. Letna proizvodnja je 3.500 -3.800 GWh el. energije, za daljinsko ogrevanje pa 320-400 GWh, poraba premoga 3,5 do 4,2 milijona t in 60 milijonov Sm³ zemeljskega plina. Po pričetku obratovanja se je zmanjšal izpust žveplenih oksidov SO2 iz 400 na 100 mg/Nm³ ter dušikovih oksidov NO× iz 500 na 150 mg/Nm³ glede na dosežene emisije obeh polutantov v 2008 ter CO2 za 35 %.


Obratovanje generatorjev v TEŠ: 1 (30 MW) od 1958-2010, 2 (30 MW) od 1959-2008, 3 (75MW) od 1960-2014, 4 (275 MW) od 1972-2014 [rezerva], 5 (345 MW) od 1978-2015 v hladni rezervi, po 2027 obratuje le 6! Plinski enoti 2 x 42 MW od 2008.
Ogled je trajal 1,30 h.
G. Matjažu smo se zahvalili za čudovito predstavitev objektov. Kot zanimivost naj omenim, da je bil g. Matjaž organizator 8. mednarodnega srečanja pevskega festivala alpskih držav »Caelicantus« v Celju, dne 26.9.2015 z udeležbo zborov iz: Monze (I), Genove (I), Attenschwillerja (F), Köflacha (A) in APZ Celje.
Po ogledu smo odšli na malico v gostišče Kajuh, nato pa peš do ribiškega doma pri Šoštanjskem jezeru, mimo otroškega igrišča Tresimirjev park z degradiranim okoljem: kraja Družmirje ni, višinska razlika med jezeroma je 6 m, zato jo stalno utrjujejo z odpadki iz TEŠ, kraj Šoštanj pri polnem obratovanju bloka 6 (kar je tokrat bilo, v 1 h porabi 500 t premoga!) nimajo sonca, ker ga zakrivata para in dim iz kotla [blok 6 nima svojega dimnika-znižanje CO2, temveč gredo izpušni plini skozi hladilni stolp].
Število udeležencev je bilo 14.

Slike: Peter Omersel
Zapisal: Janko Budna

Scroll to Top