Brošura Vodila za delo preglednika

Pregled varnosti in kakovosti NNELI električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele ter priprava zapisnika

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije, Odbor NNELI s shemo eTest

Avtorja: Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko

Urednik: mag. Bogdan Seliger

Število strani: 20

ISBN: 978-961-6187-59-6

Leto izdaje: 2015

Cena: 10,00 EUR

Vsebina:

  1. Predgovor
  2. Zakonska obveza
  3. Ustreznost celote
  4. Pregledi in meritve
  5. Pregled nepravilnosti

Scroll to Top