Seminar za pripravo na strokovni izpit iz elektrotehniške stroke – jesen 2015

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro stroke, ki ga morajo v smislu Zakona o gradnji objektov opraviti vsi delavci, ki izdelujejo tehnično dokumentacijo, vodijo in izvajajo nadzor nad deli.

Za seminarje in za osnovni ter dopolnilni strokovni izpit je jeseni 2015 razpisan naslednji rok: 19. – 23. oktobra 2015.


Scroll to Top