Protieksplozijska zaščita – osnovni in obnovitveni tečaj, jesen 2015

Obveščamo in vabimo vas, da se pridružite usposabljanju za varno delo v področju eksplozijske ogroženosti!
Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v Osnovnem oziroma Obnovitvenem seminarju:

OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM USPOSOBLJENOSTI

  • 13. in 14. oktober 2015, METREL, Horjul
  • 27. in 28. oktober 2015, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZKUSOM USPOSOBLJENOSTI

  • 10. november 2015, METREL Horjul
  • 24. november 2015, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR

 
Opomba:
Kratica ATEX je vzeta iz besedne zveze naslednjih dveh besed  “Atmosphère Explosible”.
Okrajšava se uporablja tudi za označevane dveh evropskih direktiv, ki obravnavata protieksplozijsko zaščito.


Scroll to Top