Plana dela ED Celje za II. polletje 2015

Po sklepu 1. seje IO ED Celje z dne 17. 9. 2015 bomo v drugem polletju 2015 organizirali naslednje aktivnosti:

a) 1. 10. 2015, ob 11 h se dobimo izpred TE Šoštanj (dan odprtih vrat). Vlak Celje – Šoštanj vozi: 6.38 – 7.18 h in 7.35 – 8.22 h ali z osebnim avtomobilom! Rok prijav: 29.9.
b) 11.11.2014, ob 8 h izpred trgovine Evrospin, Dečkova c. – Bistrica ob Sotli 9 – Srečko Kunst (kosilo). Ogled: grad Podsreda, cerkev Sv. Peter. Rok prijav 2.11.2015. Cena 10 €.
c) V kolikor bomo dobili dovoljenje za obisk BSH Nazarje vas bomo obvestili v TE Šoštanj in po e-pošti!

Vse prijave sprejema ga. Barbara Novak, Elektro Celje (tel. 4201-342)!

Članarina za leto 2015 je 15 €. (TRR 06000-0007328843).
Plačilo je možno tudi ob prijavi na izlet, v kolikor je še niste poravnali!
 
Lep pozdrav!

Tajnik ED Celje: Marjan Malovrh, inž. el.
Predsednik ED Celje: Janko Budna, inž. el.

Scroll to Top