Seminar “Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi povezana požarna varnost pri sanacijah in novogradnjah”

Sekcija elektro dejavnosti pri OZS v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije vabi na seminar “Električne inštalacije in strelovodi ter z njimi povezana požarna varnost pri sanacijah in novogradnjah”.

Elektrotehniška stroka je poleg gradbene in strojniške stroke ključna za delovanje sodobnih naprav in sistemov v stavbah in objektih. Proučevanje dejavnikov tveganja, tudi požara, pri novogradnjah in sanacijah je ključnega pomena za izvajanje najboljše prakse pri izvedbi in zagotavljanju povezanosti gradbenih, strojniških in elektrotehniških podsistemov. Upoštevanje predpisov in najboljše prakse sta obvezna za električno varno in požarno varno inštalacijo!
Seminar bo vsebinsko deloma prilagojen tudi elektronikom, saj so elektronske in informacijske naprave ozko povezane z nizkonapetostnimi električnimi inštalacijami in prenapetostno zaščito oziroma varovanjem na področju elektronskih naprav in inštalacij ter smernic s tega področja.

Predavatelji

Vladimir Janžekovič, predsednik Sekcije elektro dejavnosti pri OZS
dr. Miroslav Pregl
Janez Podlipnik, univ. dipl. inž. el., HERMI d.o.o.
Peter Grubar inž.el., J-RUPERT d.o.o.
Milan Hajduković, Požarni laboratorij ZAG
mag. Boris Žitnik, Slovensko društvo za geoelektriko, statično elektriko in strelovode
mag. Rudi Zorko, EZS

Kotizacija

30 Eur/osebo z 22% DDVza člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in njihove zaposlene
30 Eur/osebo z 22% DDVza člane Elektrotehniške zveze Slovenije (EZS NNELI-eTest)
60 Eur/osebo z 22% DDVza prijavljene, ki niso člani OZS

Prijave potekajo do torka, 1. septembra 2015 preko spleta na: www.ozs.si/Dogodki.aspx
Izpolnjeno prijavnico za udeležbo lahko pošljete tudi na e-naslov Jane Golić, ki je naveden v prijavnici ali po faksu na številko 01 5054 373.

Kotizacijo je potrebno plačati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, številka računa: 02013-0253606416, Nova Ljubljanska banka d.d., sklic: 00 200003, koda namena: OTHR, s pripisom: Seminar PRENAPET2015, najkasneje do 01.09.2015.


Scroll to Top