32. srečanje slovenskih elektrotehnikov, vključenih v Elektrotehniško zvezo Slovenijo

Že tradicionalno srečanje slovenskih elektrotehnikov je bilo letos v petek, 29. maja 2015 v Krškem. Na pobudo Elektrotehniškega društva Krško je letošnje srečanje potekalo po posebnem programu glede na zgodovinske posebnosti tega mesta. Točno ob 9.00 uri smo se zbrali pri HE Krško.

Ta elektrarna je bila zgrajena v letu 2012 in je trenutno zadnja zgrajena hidroelektrarna na spodnji Savi. Gradnja same HE Krško je bila zelo zahtevna. Možna je bila samo ena lokacija, majhna izraba padca Save, velike lokalne zahteve po cestnem omrežju ob sočasnem upoštevanju ekoloških kriterijev. No, danes že znamo marsikaj uskladiti pri umeščanju v prostor. Tako je tudi umestitev HE Krško uspela in sedaj uspešno obratuje v slovenskem elektroenergetskem omrežju. Zanimiv ogled HE Krško je bil kmalu za nami in že smo odšli v Muzej Krško.

Krško je zgodovinsko zelo bogato mesto. Zgodba se prične v krškem gradu, katerega ostanki so samo še razvaline temeljev, ostale zidove pa so generacije Krškega že porabili pri zidavi lastnih domov. Na Krškem polju so se bili boji kmečkih uporov. Svoj kulturni razcvet je Krško pričelo s protestanti. Spomnimo se samo Adama Bohoriča, Jurija Dalmatina in Primoža Trubarja ter ostalih protestantskih posvetnih mislecev. Ta ustvarjalni duh nadaljuje ob koncu svojega življenja tudi eden največjih slovenskih naravoslovcev Janez Vajkard Valvasor. Prvi je namreč natančno opisal naravo Slovenije in jo prikazal Evropi in tudi svetu. V muzeju posebno pozornost pritegne zbirka plaket in kiparskih vzorcev ter kipov Vladimirja Stovička. Občudovali smo njegovo življensko moč in energijo, ki se je izkazovala na vseh njegovih delovnih področjih. Ob njegovi 70-letnici je na svet privekal njegov največji uspeh – hčerkica. Marsikatere dame so se spraševale, kako in kaj je vse mogoče na tem svetu. Tudi naša kustosinja, gospa Katja Puntar, se je malo namuznila in nasmehnila, mi pa so radovedno poslušali to zanimivo podrobnost iz Stovičkovega življenja.

V Mencingerjevi hiši smo občudovali izbrane razstavne eksponate iz preteklih obdobij Krškega. Poseben pečat mestu Krško pa je vtisnila družina Hočevar. Gospod Hočevar je bil premožen in ugleden krški meščan. Za svojo ženo si je izbral brhko Gorenjko, gospo Josipino Mally iz Radovljice. Bila sta srečen par in odlikovala ju je velika radodarnost do siromašnih someščanov. Finančno sta pomagala graditi Krško in Radovljico. Krško jima izkazuje priznanje z imenom glavnega trga – Hočevarjev trg. Radovljica pa z imenom mestnega vodovoda. Elegantna in lepa gospa Josipina nas je tudi nagovorila ‘v živo’. Občudovali smo njeno prijaznost, eleganco in seveda tudi lepoto.
Današnji pečat urbanizmu mesta daje Cesta krških žrtev. To je zgodovina nesrečno ustreljenih mladeničev Krškega.

Po končanem muzejskem programu je sledila slavnostna podelitev in imenovanje zaslužnih članov EZS. Zaslužni člani prihajajo iz vseh Elektrotehničnih in drugih strokovnih društev Slovenije. Poseben pomen temu srečanju je dodal pozdravni nagovor predsednika Matične sekcije elektrotehnikov – MSE, Inženirske zbornice Slovenije – IZS, mag. Vinka Volčanška. Poudaril je zgledno sodelovanje med IZS in EZS na področju izobraževanja in pripravi članov za strokovne izpite. Vsekakor se bo ta dejavnost še krepila in naša velika želja je, da bi se obseg le-tega širil v obojestransko korist.

Srečanje smo takoj nadaljevali v GEN energiji. Tukaj je bil poseben poudarek na tematiki sveta energije. Gospod Garcia, strokovni predstavnik družbe GEN, nam je predstavil pomen in ekološke vplive na okolje in prostor posameznih energetskih resursov. Zelo zanimivo predavanje, ki nam je razkrilo marsikatero energijo in skrivnost o radioaktivnem sevanju.

Ogledali smo si tudi dispečersko nadzorni center za HE na spodnji Savi. Glede na prikazano in tudi na dejstvo, da je GEN energija 50% lastnik JE Krško – JEK, ter na pričakovanja o gradnji nove JEK, se takoj ustvarja in zamišlja ideja o energetskem bazenu Posavja. Vedeti moramo, da se gradi še HE Brežice in predvidena je rekosntrukcija TE Brestanica.

Naenkrat smo že utrujeni od vse te elektroenergetike in čaka nas zaključno druženje s kosilo v hotelu Pacifik. V Krškem sta kulinarika in vino ‘doma’. Tako da si boljšega nismo mogli ne želeti ne zamisliti. Ker pa se mora vse enkrat zaključiti, smo tudi mi zaključili to prijetno in dobro organizirano srečanje.

Zapisal: Anton Avčin
Fotografije: Sašo Lenarčič, Katarina Seliger

Scroll to Top