32. srečanje elektrotehnikov Slovenije v Krškem

Srečanje je bilo 29. maja 2015.

Prvo zbirališče je bilo v Ljubljani ob 7:30 uri na glavni avtobusni postaji, Od koder smo krenili proti Krškem. Skupno zbirališče je bilo kar pri HE Krško, ki smo si jo najprej ogledali. Pri HE Krško nas je sprejel Toni Omerzel, ki nam je razkazal HE.

HE Krško je četrta hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 39 MW. Je pretočno akumulacijskega tipa z nameščenimi tremi vertikalnimi agregati z nazivnim pretokom 500 m3 /s, s petimi pretočnimi polji in povprečno letno proizvodnjo 154 GWh. Je razmeroma nova HE, saj je v rednem obratovanju od 1. aprila 2014. Gradnja HE je potekala od novembra 2007 do julija 2012. Uradna otvoritev HE Krško je bila 7. junija 2013, v letu 2014 pa je pridobila vsa uporabna dovoljenja za redno obratovanje.
Kot zanimivost naj navedemo, da ima HE Krško poleg rumeno oranžnega vzorca tudi umetniške poslikave, ki so delo akademskega slikarja Jožeta Marinča. Slike uprizarjajo moč energije, ki nastaja v notranjosti stavbe in moč reke Save pod njo.

Specifikacije

Število agregatov3
Tip turbindvojno regulirana vertikalna s Kaplanovim gonilnikom
Nazivna moč elektrarne39,12 MW (3 x 13,04 MW)
Nazivni pretok elektrarne500 m3/s
Nazivni padec9,14 m
Srednja letna proizvodnja154 GWh
Kota zajezitve elektrarne164,00 m n.m.
Največja obratovalna denivelacija1 m
Srednji letni pretok205 m3/s
Prostornina akumulacije6,31 x 106 m3
Koristna prostornina akumulacije1,18 x 106 m3
Število prelivnih polj5

Sledil je ogled muzeja Krško, kjer smo si ogledali spominsko sobo Josipine Hočevar, dobrotnice in gospodarstvenice iz 19. stoletja, ki je najprej skupaj z možem, po njegovi smrti pa sama, izredno pripomogla k razvoju Krškega kot kraja in župnije. Med drugim je financirala tudi gradnjo vodovoda v rojstni Radovljici. Sledil je ogled Valvasorjeve sobe. Janez Vajkard Valvasor je v Krškem preživel zadnjega pol leta svojega življenja. Najbolj je poznan po svojem delu Slava Vojvodine Kranjske, katere faksimile imajo tudi v Muzeju Krško. Prav tako pa imajo v muzeju tudi faksimile vseh knjig Iconothece Valvasoriane, ki predstavlja pravo zakladnico znanja, saj vsak zvezek pokriva drugo področje. Sledil je ogled razstave del Vladimirja Štovička, krškega kiparja. Štovičkov opus obsega portrete družine in sodobnikov, zgodovinske portrete , žanrske upodobitve, akte in redkokdaj skupinsko plastiko. Med drugim je bil tudi najpomembnejši medaljer v Sloveniji. Je realist, pri katerem se socialna tematika prepleta z žanrskimi upodobitvami kmečkega prebivalstva. Sledil je ogled Mencingerjeve hiše, v kateri je svoje zadnje mesece življenja preživel Valvasor. Sledila je podelitev priznanj zaslužnim članom.

Priznanja za zaslužne člane so dobili:
ED Celje: Rudolf Jožef Leskošek
ED Dolenjska: Zmago Udovič
ED Ljubljana: Albin Dobnikar, Franci Golob, Robert Lekše in Borut Vertačnik
ED Zasavje: Ivan Kirn
Društvo Midem: Jožef Perne

Po podelitvi smo se odpeljali na ogled GEN Energije, in nadzornega centra GEN, kjer nas je sprejel g. Garsia Kosinac in nas kasneje vodil po GEN-u. Najprej so nas pogostili s kavo in čajem, nato je imel Jože Špiler kratko predavanje o GEN Energiji in o trenutnem razvoju projekta izgradnje bloka 2 NEK. Sledil je ogled interaktivnega centra Svet energije, povzpeli smo se na teraso GEN-a, za konec smo si pa ogledali še nadzorni center.

Temeljne dejavnosti GEN so proizvodnja električne energije, razvoj investicij, trženje in prodaja električne energije in trajnostni viri energije. Proizvodnja električne energije v skupini GEN temelji predvsem na sodobnih brezogljičnih in nizko-ogljičnih ter okolju prijaznih tehnologijah.
Podjetja v skupini GEN letno proizvedejo skupaj med 5.600 in 6.300 gigavatnih ur električne energije. To je več kot 40 odstotkov vse električne energije, proizvedene v Sloveniji. Po oddaji hrvaškega dela električne energije iz NEK znaša delež proizvodnje skupine GEN približno 30 odstotkov vse električne energije, proizvedene v slovenskih elektrarnah.

Skupina GEN201320122011201020092008
Proizvodnja električne energije v GWh2.9842.9563.2503.1233.1003.319
Portfelj proizvodnje električne energije temelji predvsem na naslednjih trajnostnih in obnovljivih virih energije:
jedrska energija:Nuklearna elektrarna Krško – NEK
vodna energija:Savske elektrarne Ljubljana – SEL
Hidroelektrarne na Spodnji Savi – HESS
sončna energija:male fotoelektrarne (MFE):
MFE SEL: MFE Mavčiče, MFE Medvode, MFE Vrhovo
MFE Brestanica


V okviru skupine GEN ima posebno vlogo Termoelektrarna Brestanica (TEB), ki je z dvema plinskima turbinama na plin ali ekstra lahko kurilno olje namenjena predvsem pokrivanju izpadov večjih enot v slovenskem elektroenergetskem sistemu in predstavlja zanesljiv vir napajanja v najbolj kritičnih trenutkih ter zagotavlja predvsem terciarno regulacijo in konično energijo.

V interaktivnem centru Svet energije smo tudi sami preizkušali razne eksperimente, še posebej zanimiva je Energetska mešanica. To je računalniška simulacija, ki je zamišljena tako, da več obiskovalcev hkrati poskuša z regulacijo proizvodnje 6 različnih vrst elektrarn slediti krivulji dnevne porabe električne energije. Pri tem morajo upoštevati da izbrana kombinacija čim manj vpliva na izpust CO2 in ceno električne energije.

Sledil je ogled s terase objekta, nato pa še ogled nadzornega centra, kjer so razložili kako poteka prodaja 90 % proizvedene električne energije vnaprej, dnevno prodajo, kalkuliranje, kako se pokriva primanjkljaj. Tako se je ogled GEN podaljšal skoraj za eno uro.

Ob 15:20 je sledilo kosilo v restavraciji Pacifik, kjer se je srečanje nadaljevalo v sproščenem vzdušju. Po končanem kosilu smo se počasi odpravili proti Ljubljani, kamor smo prispeli malo pred 19. uro.

Zapisala: Katarina Seliger
Fotografije: Katarina Seliger, Sašo Lenarčič

Scroll to Top