Vabilo na seminar “Naprave z regulacijo števila vrtljajev in z diferenčno zaščito”

Seminar je namenjen inštalaterjem, serviserjem in vzdrževalcem naprav in pogonov s frekvenčno regulacijo števila vrtljajev in uporabljeno diferenčno zaščito.

Sodobni industrijski pogoni vključujejo elektromotorske sklope z elektronsko regulacijo števila vrtljajev. Taka izvedba motorskih pogonov prinaša velike prednosti in omogoča računalniško vodeno obratovanje, istočasno pa prinaša določene težave pri električni zaščiti pogonov in EM kompatibilnosti.
Seminar nudi poleg podrobne predstavitve delovanja frekvenčih regulacij tudi praktična priporočila pri diagnostiki in odpravljanju napak.

Predavatelja

Matjaž Petrovčič prihaja iz podjetja PS d.o.o., Logatec, kjer že več kot 20 let v slovenska podjetja uvajajo sodobno frekvenčno in servo regulacijsko tehnologijo. Izvajajo svetovanje, usposabljanje, trženje, zagone in servisiranje.
Andrej Kos je priznan strokovnjak in avtor številnih strokovnih člankov s področja električnih inštalacij, izkušen predavatelj na strokovnih delavnicah in seminarjih s področja član tehničnega odbora za električne inštalacije in član odbora za merilno opremo za elektromagnetne veličine pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo.

Kotizacija

Kotizacija znaša 80,00 EUR + 22% DDV, plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543
Vključuje strokovno predavanje, seminarsko gradivo, okrepčilo med odmorom in potrdilo o udeležbi.


Scroll to Top