Prevod Modrega vodnika za izvajanje predpisov EU o proizvodih

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo novo različico Modrega vodnika za izvajanje predpisov EU o proizvodih.

Leta 2000 je bil objavljen Vodnik za izvajanje direktiv po novem pristopu in po svetovnem pristopu (Modri vodnik). Postal je eden glavnih referenčnih dokumentov, ki razloži, kako izvajati zakonodajo, ki temelji na novem pristopu in je danes zajeta v novem zakonodajnem okviru (New Legislative Framework – NFL).

Večina Modrega vodnika iz leta 2000 še vedno velja, a ga je bilo treba posodobiti, da bo vključeval novosti in zagotovil čim širše skupno razumevanje novega zakonodajnega okvira za trženje proizvodov. Upoštevane so spremembe, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba (veljavna od 1. decembra 2009) glede pravnih sklicevanj in terminologije, ki se uporabljajo v dokumentih, postopkih itn., povezanih z EU.

Nova različica vodnika temelji na prejšnji izdaji, vključuje pa nova poglavja, na primer o obveznostih gospodarskih subjektov ali akreditaciji, ali povsem spremenjena poglavja, na primer o standardizaciji ali nadzoru trga. Vodnik je dobil tudi nov naslov, ki upošteva, da bo novi zakonodajni okvir verjetno vsaj delno uporabljen pri vseh vrstah usklajevalne zakonodaje Unije in ne le pri tako imenovanih direktivah “novega pristopa”.

Neposreden dostop do strani s prevodom:
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DNT/SPBR/Modri_vodnik-sl-marec_2015_koncni.pdf

Scroll to Top