Obisk podjetja OMCO Feniks Slovenija d.o.o. v Žalcu

Poročilo o obisku podjetja OMCO Feniks Slovenija d.o.o. Ulica Žalskega tabora 10, Žalec, dne 16. aprila 2015.

Ob dogovorjeni 10. uri se je pred glavnim vhodom v podjetje zbralo 12 članov ED Celje. Pri vhodu sta skupino članov ED Celje sprejela g. Boris Podgoršek in g. Emil Urbancl. Uvodoma nas je g. Boris Podgoršek seznanil z osnovnimi podatki podjetja. V podjetju je redno zaposlenih 137 oseb in je v večinski tuji lasti. Ukvarjajo se pretežno z livarsko dejavnostjo. Letno proizvedejo cca 6000 ton odlitkov, kar je približno 4-krat več kot v preteklosti pri cca 500 zaposlenih. Takšno produktivnost so dosegli s posodobitvijo tehnoloških postopkov in avtomatizacijo proizvodnje. Zgradili so tudi novo RP 20kV z vgrajenim transformatorjem 1000kVA, kot nadomestni transformator v stari stolpni TP, katera je bila zgrajena blizu nove RP 20kV. Skupna instalirana moč vseh TP na območju podjetja znaša 4,5 MVA. Ogledali smo si novo RP20kV, katera ima vgrajene 20kV naprave v SF6 izvedbi. Izvozijo kar 97 % svoje proizvodnje. Njihovi odlitki so pretežno izdelani za potrebe steklarske industrije v večini za korporacijo HEINEKEN v Belgiji. Izdelujejo tudi odlitke ohišja za centrifugalne črpalke in gonilnike črpalk, odlitke namenjene za izvedbo »S« naprav, katere so pod posebno kontrolo saj je vsak odlitek »S« izvedbe označen z žigom in številko kontrolorja.

Dobro znani so tudi njihovi zvonovi, katere izdelujejo za potrebe sakralnih objektov. Izdelujejo še vrsto drugih izdelkov. Po uvodnem razlaganju smo odšli v mizarsko delavnico, kjer smo si ogledali izdelavo modelov. Modele izdelkov izdelujejo iz jelševega lesa, ki po svoji strukturi najbolj ustreza obdelavi izdelka. Prikazali so nam postopek izdelave modela, katerega izdelujejo s pomočjo računalnika in robotskega stroja. Iz mizarske delavnice smo odšli v oddelek, kjer izdelujejo kalupe za odlitke, kjer uporabljajo novejše metode za izdelavo kalupov.
Iz tega oddelka smo odšli v livarno, kjer smo videli postopek ulivanja odlitkov. Temperatura taline je znašala cca 1490°C, kar je bilo vidno na monitorju za odlitke, katere so trenutno ulivali. Za segrevanje litine uporabljajo indukcijsko peč, ki v 45 minutah segreje 2t surovine v litino. V indukcijski peči segrejejo maso za cca 950 odlitkov dnevno. Iz livarne smo odšli v oddelek, kjer odlitke ohlajajo v posebni napravi. Izhodna temperatura zraka iz te naprave je 180° C. Razliko oddane toplote od odlitkov pa izkoriščajo v tehnoloških postopkih. Od tu smo odšli v laboratorij, kjer so nam prikazali postopek kontrole strukture materiala s pomočjo računalnika in mikroskopa. Ob 13. uri smo se v njihovi jedilnici zahvalili g. Borisu Podgoršku in g. Emilu Urbanclu za prikazane sodobne tehnološke postopke njihove proizvodnje.

Zapisal: Marjan Malovrh, ing. el.
Fotografije: mag. Peter Omersel

Scroll to Top