4. strokovno srečanje NNELI – Iskra Zaščite

V sredo 11. marca 2015 je v prostorih Iskra Zaščite v Ljubljani potekalo 4. letno strokovno srečanje pooblaščenih oseb za izvajanje in pregledovanje električnih inštalacij, strelovodnih naprav v okviru eTest sheme pri strokovnem odboru NNELI.
Osrednja tema srečanja je bila “Prenapetostna zaščita pri izvedbi nizkonapetostnih električnih inštalacij in priključene opreme.”

Udeleženci so prisluhnili naslednjim temam:

  • Izvedba in pregled električne inštalacije;
  • Osnove izbiranja prenapetostnih zaščitnih naprav;
  • Prenapetostna zaščita – Tehnologija;
  • Prenapetostna zaščita na podatkovnih in TK linijah in
  • Nadzor nad prenapetostno zaščito – števci udara strel.

Po zaključenih predavanjih so si v skupinah ogledali proizvodnjo in laboratorij Iskra Zaščite d.o.o.

Srečanja se je udeležilo 114 udeležencev, in sicer pregledniki in merilci, ki so vključeni v shemo eTest, člani OZ, inšpektorji in zavarovalničarji, ki so bili s samim dogodkom zelo zadovoljni.

Zapisala: KS

Scroll to Top