Vzorec zapisnika, obveznih prilog in zapisov meritev

Ocena ustreznosti NN električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele za objekt

Preglednik lahko uporablja vzorec kot osnovo vendar naj vodi računa strogo o tem, da je vsaka izvedena inštalacija projekt zase.
Skratka, ocena ustreznosti mora v celoti ustrezati dejanskemu stanju na licu mesta!
Z vidika električne varnosti se je vedno treba posvetiti posameznem primeru električne inštaklacije.
Priložen je obvezni sestavni element zapisnika o odkritih napakah in ugotovljenih pomanjkljivostih. Pri vsaki ugotovljeni neustreznosti je podana predlagana rešitev za odpravo pomanjkljivosti, ki se evidentira z datumom odprave ter podpisom odgovorne osebe. Po odpravi bistvenih pomanjkljivosti je potreben ponovni pregled.


Scroll to Top