Vabilo na predavanje “Varno ravnanje ob priklopu nadomestnih električnih agregatov”

Spoštovani,

vabim vas na brezplačno predavanje “Varno ravnanje ob priklopu nadomestnih električnih agregatov”, ki bo v četrtek, 12. marca 2015 ob 16. uri v sejni sobi OOZ Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37.

Vsebina predavanja

Napačno ravnanje ob priklopu je nevarno (za življenje ljudi in živali, za nastanek požara ali eksplozije, odpoved priključenih naprav)
Tekma za nizkimi cenami in zagotavljanje prostega pretoka blaga (odločitev o varni uporabi je prepuščena uporabniku, proizvajalec se zavaruje z opombami v navodilih, na vse pozabljamo do nesreče)
Vrsta novih nepredvidenih situacij nastane ob množični samooskrbi (ob sočasnem obratovanju več agregatov, ob napajanju večih porabnikov iz enega agregata ali z več agregati)
Primeri iz prakse in odgovori na vprašanja

Predavatelja sta Alojz Zupanc in Janez Guzelj z Elektrotehniške zveze Slovenije.

Lepo vas pozdravljam in upam na zanesljivo udeležbo.

Za sekcijo
Grega Mrgole


Scroll to Top