Strokovno predavanje v Krki, d.d., Novo mesto

Strokovno predavanje SPTE – kogeneracija v Krki, d.d., Novo mesto

Elektrotehniško društvo Dolenjske je v četrtek, 26. februarja 2015 ob 11.30 uri v sejni sobi Ločna na lokaciji Krka, Šmarješka cesta 6 v Novem mestu organiziralo predavanje in ogled na temo Soproizvodnje topltne in električne energije (SPTE) – kogeneracija v Krki, d.d., Novo mesto.

Soproizvodnjo toplotne in električne energije v Krki sta predstavila strokovnjaka na tem področju, g. Matej Bašelj in g. Srečko Križman. Podane so bile teoretične podlage in operativne izkušnje s področja uvajanja, vodenja in vzdrževanja kogeneracijskega procesa.
Po končanem predavanju je bil organiziran voden ogled proizvodnega procesa soproizvodnje v Krki, d.d.


Silvo Balant dipl. ing. el.
predsednik

Scroll to Top