Poslovno poročilo ED Dolenjske in Bele krajine za leto 2014

Poslovno leto društva smo začeli z volilnim občnim zborom društva v maju 2014. Na občnem zboru smo razrešili staro vodstvo in organe društva ter izvolili nove, za naslednje mandatno obdobje štirih let. V program dela društva smo poleg strokovnih predavanj in ekskurzij zapisali ureditev imena društva, posodobitev pravil društva, izdelavo članskih izkaznic in uvedbo rednega plačevanja članarine.
Izvršni odbor se je sestal še v mesecu juniju, z namenom pregleda dela in aktivnosti ED. Izpeljan je bil postopek novega zakonitega zastopnika društva in postopek za vodenje računa društva na banki. Potrjen je bil predlog strokovnega predavanja Robotizacija v avtomobilski industriji in strokovna ekskurzija.


Oktobra je bilo realizirano strokovno predavanje in ogled podjetja Revoz. Dogodka se je udeležilo preko 50 članov društva. Leto smo zaključili z registriranimi  90 člani društva, od katerih jih je 68 članov plačalo članarino za leto 2014.

Delo društva v letu 2014 ocenjujem kot uspešno,  saj smo obudili delo društva po nekaj letih mrtvila. Ni nam uspelo realizirati strokovne ga izleta, kar bo poleg ostalega, cilj dela v letu 2015. Poleg sodelovanja z Elektrotehnično  zvezo Slovenije,  smo  sodelovali tudi z Gospodarsko zbornico Dolenjske in BK pri umeščanju in graditvi 110 kV daljnovoda  Kočevje – Črnomelj.

Zastopnik društva:
Silvo Balant

Scroll to Top