Ogled urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje in RTP Selce

Poročilo o ogledu novega urgentnega centra Splošne bolnišnice Celje in prenovljene RTP 110 / 20, 10 kV Selce dne 13. 03 2015

Urgentni blok si je ogledalo 15 članov ED, RTP pa 13.
Ob 9.00 uri smo se zbrali pred urgenco, kjer nas je sprejel g. Dejan Žohar univ. dipl. ing. el. vodja investicij v celjski bolnišnici.
Po uvodnem pozdravu in nagovoru smo mu sledili najprej do novozgrajenega kogeneratorja. Objekt stoji ob kotlovnici. Moč električne kogeneracije je 2 x 500 kVA. Večina dnevne proizvodnje el. energije služi služi potrebam bolnišnice. Viške el. energije cca 700 MWh / na leto prodajo na trgu. Generatorja sta proizvajalca Jenbacher gas engines. Generatorska napetost je 0,4 kV, ki se transformira preko transformatorja moči 1250 kVA na napetost 10 kV in preko 10 kV kabelske mreže oskrbuje bolnišnične TP. Letni prihranek bolnišnice zaradi izgradnje kogeneracije je cca 600.000,00 €. Precejšen del izgradnje so financirali iz evropskih sredstev.
Sledi ogled generatorske postaje s tremi diesel agregati. V prvem prostoru sta dva agregata z močjo po 560 kVA, Uljanik Pula, ki sta starejšega datuma. V naslednjem prostoru pa je postavljen nov agregat moči 1 MVA znamke Perkins. Vsi trije služijo oskrbi bolnišnice ob izpadu električne energije dobavitelja Elektro Celje d.d. Agregatni prostor je postavljen v neposredni bližini transf. postaj. Ob izpadu omrežne napetosti se agregat 1 MVA samostojno zažene. Odzivni čas je manj kot 15 sekund. Pri tem imajo vsi vitalni deli bolnišnice preko UPS naprav še 20 minut avtonomije.
Nato smo se preselili v novo zgradbo urgence. Po vpisu v knjigo obiskov smo si pričeli ogledovati lepo urejene prostore. Sprejem bolnikov, rentgenski prostori, operacijske dvorane, pomožni prostori, ki bodo služili osebju. Žal še ni vse opreme, toda upajo da bo vse na red še v tem letu. Stavba je sedaj v treh etažah: K, P in N. V prihodnje naj bi nadgradili še tri nadstropji, ter na vrhu še helioport za pristajanje helikopterjev. Kletni prostori so zaščiteni proti poplavnim in talnim vodam. V teh prostorih potekajo vse inštalacije, med njimi seveda vsi energetski kabli.
Bili smo navdušeni nad izvedbo vseh vrst električnih instalacij in odlično urejenih naprav kot so stikalni bloki, energetski, zaščitni, regulacijski in varnostni kabli. Razvrščanje in označevanje kablov je res vzorno. Na koncu smo si ogledali kontrolno sobo, v katero se stekajo vsi podatki o stanju el. naprav v novi bolnišnici. V 1. nadstropju so naprave klime prezračevanja, priprave svežega zraka, regulacija toplote, kjer je dosti prostora za naprave, ko bo prišlo do nadgradnje.
Zahvalili smo se prijaznemu g. Žoharju in se napotili v Selce.

Sledil je ogled prenovljene RTP 110/ 20 -10 kV Selce
Pred vhodom v RTP nas je pričakal točno ob 10.30 uri predstavnik Elektro Celje d.d. g. Boris Parežnik. Po namestitvi čelad in podpisom izjave, da smo seznanjeni z varnostnimi pravili, smo odkorakali v 110 kV stikališče. Na mestu, kjer sta bila nekoč transformatorja 110 / 35 kV Eles, so na novo zgrajenih temeljih in skupni oljni jami nameščena transformatorja moči 20 MVA, napetosti 110 / 20 kV in 110 / 10 kV, ki napajata sedaj distribucijsko omrežje Elektro Celja. Oprema Tr. In DV polj je še stara (stikala MINEL itd.). RTP selce napaja mestno 10 in 20 kV omrežje in nudi rezervo RTP Lava, RTP Trnovlje in RTP Laško.
Nekateri DV proti severu in vzhodu iz stikališča so nekaj razpetin odmontirani in izvedeni s kabli, da so se sprostila zemljišča.
35 kV stikališče je skoraj v celoti (razen 4 celic za zgodovino) porušeno. Na mestih teh so sedaj 20 kV izvlačljive celice, stikala v vakumski izvedbi ABB in Alston, posodobljena zaščita itd. Komandni del z novo zaščito ISKRA SYSEN v vseh poljih. Akumulatorske baterije napolnjene z gelom in nameščene v omarah! Novosti še in še.
10 kV zbiralnice so ostale v stari izvedbi, le da so sedaj le z enojnimi zbiralnicami novimi malooljnimi stikali itd.
Na koncu smo si ogledali še preostali komandni del, ki ga vodi ELES. G. Maruša nas je seznanil s sedanjo izvedbo zaščite 110 kV v njihovem upravljanju.
Razšli smo se z prijetnimi vtisi.

Zapisal : Franc Koželj univ. dipl. ing. el.

Scroll to Top