Objava obnovljenega pregleda

Osebe pooblaščene za pregled nizkonapetostnih električnih instalacij in strelovodov in podjetja za izvajanje pregledov in elektroinštalacijskih del-shema eTest. Še vedno smo v prehajanju iz Edison usposobljenosti  na usposobljenost Nacionalne poklicne kvalifikacije. Kljub temu smo se odločili za objavo začasne tabele. Nimamo
še dokazil o pridobitvi NPK A ali NPK B za vse dosedanje člane. Prejeli smo veliko potrdil, a jih še prejemamo.
Predlagamo, da pošljete potrdilo NPK čimprej, oziroma sporočite vaše namere.


Scroll to Top