Vabilo na seminar “Notranja razsvetljava”

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, kakor tudi inštalaterjem In vzdrževalcem  sistemov notranje razsvetljave.

Pravilno načrtovanje naprav notranje razsvetljave je pomembno za zagotovitev ustreznih pogojev dela in gibanja. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati tudi finančne in ekološke vidike.
Seminar nudi vsem ki se ukvarjajo z načrtovanjem, projektiranjem, inštalacijo in vzdrževanjem sistemov in naprav notranje razsvetljave ustrezne napotke.

Izvajalci usposabljanja

Prof.dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 15 let.
Doc.dr. Matej Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z meritvami notranje in zunanje razsvetljave.

Kotizacija

Kotizacija  znaša 80,00 EUR + 22% DDV, plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543
Vključuje 4 ure seminarja, 4 ure praktičnega dela, preizkus znanja, gradivo in potrdilo o opravljenem usposabljanju.


Scroll to Top