ATEX – osnovni in obnovitveni program

Obveščamo in vabimo vas, da se pridružite usposabljanju za varno delo v področju eksplozijske ogroženosti!
Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah in sicer v Osnovnem oziroma Obnovitvenem seminarju:

OSNOVNO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

  • 3., 4. in 5. marec ter 5., 6. in 7. maj 2015, METREL, Horjul
  • 17., 18. in 19. marec ter 19., 20 in 21. maj 2015,  Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR.            

OBNOVITVENO USPOSABLJANJE S PREIZSKUSOM USPOSOBLJENOSTI

  • 12. marec in 14. maj 2015,  METREL Horjul
  • 28. april in 28. maj 2015, Štajerska gospodarska zbornica, MARIBOR

 
Opomba:
Kratica ATEX je vzeta iz besedne zveze naslednjih dveh besed  “Atmosphère Explosible”.
Okrajšava se uporablja tudi za označevane dveh evropskih direktiv, ki obravnavata protieksplozijsko zaščito.


Scroll to Top