9.10.2003 do 10.10.2003

11th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2003

V današnji ekonomiji je zagotavljanje neoviranega in učinkovitega transporta ljudi in blaga osnovni pogoj. Neustrezne rešitve pomenijo slabo izkoriščanje prometne infrastrukture, ogrožajo ekonomski uspeh in konkurenčnost. Posebno vlogo imajo inteligentni transportni sistemi - ITS, ki nudijo odlično podporo pri načrtovanju, upravljanju in zagotavljanju transportnih storitev. Evropska unija se pomena ITS že dolgo zaveda in njihov razvoj ter uvajanje intenzivno podpira.

Inteligentne transportne sisteme ITS, ki so znani tudi kot transportni telematski sistemi, tvorijo inovativna orodja, ki temeljijo na informacijskih in telekomunikacijskih tehnikah, ki se uporabljajo v transportnem sektorju. Z avtomatizacijo upravljanja prometa, zagotavljanjem takojšnjega dostopa do vseh potrebnih informacij ter s povezavo širokega spektra storitev povečujejo učinkovitost in zanesljivost, izboljšujejo varnost ter zmanjujejo vpliv prometa na okolje. Upravnim organom, transportnim in turističnim organizacijam ter potnikom omogočajo sprotno sprejemanje inteligentnih odločitev.

Vse to je tematika letošnjega simpozija. Zajema tako cestni, železniški, zračni in pomorski promet.
Pridite in se nam pridružite na simpoziju ISEP 2003!

Zadnje objave

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...

Vabimo vas, da se udeležite dogodka Mednarodni dan svetlobe 2019, ki ga organizirajo Fakulteta za elektrotehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in ...

Objavljen je osnutek Tehnične smernice TSG-N-002:2019 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki je dosegljiv na spletni strani: http://www.mop.gov.si ...