3.10.2002 do 4.10.2002

10th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2002

Ko govorimo o varnosti, mislimo na prometno varnost in varnost v pogledu terorističnih napadov. Globalni nivo prometne varnosti je pogojen s številnimi vplivi in okoliščinami, ki so odraz splošne razvitosti okolja. Pomembno vlogo pri tem ima razvitost informacijske tehnike in njena vpetost v transportne sisteme, stopnja avtomatizacije prometnih procesov ter razvitost logistike. Glede na to je smotrno na nekaterih segmentih načrtovati ukrepe za izboljšanje prometne varnosti na področju celotne države in na drugih upoštevati specifičnosti posameznih regij. Seveda je treba upoštevati tudi specifičnosti posameznih prometnih panog.

FBI je definiral terorizem kot nezakonito uporabo sile proti ljudem ali lastnini s ciljem zastraševanja prebivalstva in prisiljevanja upravnih organov k ukrepom za dosego političnih ali družbenih ciljev teroristov. Transportni sistemi so v tem pogledu izredno ranljivi, zato se je treba s problemom resno spopasti. Pri tem pa je treba upoštevati hiter razvoj na tem področju. Poleg klasičnega fizičnega, nas vse bolj ogrožajo nove oblike, tako Cyber terorizem in informacijski terorizem. Tem se lahko upremo le z najinteligentnejšimi orožji.

Prometni sistemi imajo nedvomno pomembne pozitivne, a tudi negativne vplive na okolje. Tem zadnjim se v celoti ni mogoče izogniti, treba pa jih je v čim večji meri ublažiti. Ukrepanje temelji na ugotavljanju ranljivosti, presoji različnih vplivov na okolje (hrupa, onesnaženja zraka, zemlje in vode) in na predlogu ustreznih zaščitnih tehnik. Evropska unija posveča problemu veliko pozornost. Direktiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) bo, po dogovorjenem prehodnem obdobju, veljala tudi za nas, zato se je treba takoj začeti pripravljati na njeno izvajanje.

Pomembno vlogo imajo tako ukrepi za preprečevanje izrednih dogodkov kot tudi za hitro in učinkovito ukrepanje, če do njih pride. Pri obeh sodelujemo elektrotehniki in informatiki, zato vas bo tematika letošnjega simpozija gotovo pritegnila. Problematika zajemanja, obdelave, upravljanja in razdeljevanja informacij, ter krmiljenja in upravljanja procesov je zanimiva za vsakogar od nas.

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Vabimo vas k udeležbi na praktični delavnici z meritvami. Meritve bodo potekale na novem novo zgrajenem objektu

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev ...

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...