4.10.2001

9th International Symposium on Electronics in Traffic, ISEP 2001

Globalizacija gospodarstva, poudarjeni ekološki problemi in vse bolj izražene zahteve po mobilnosti, tako v zasebnem kot v poslovnem življenju, postavljajo vedno zahtevnejše naloge javnemu prometnemu sistemu. Ta jih lahko rešuje le z uporabo najsodobnejših informacijskih in telekomunikacijskih tehnik. In to pri snovanju, načrtovanju, vodenju in eksploataciji, torej v vseh fazah upravljanja. Vse to je tematika letošnjega simpozija ISEP.

Simpozij je razdeljen v dva dela. V prvem bodo na vabljenih predavanjih kompetentni domači in tuji strokovnjaki osvetlili nekatere, za evropski prostor zanimive teme.

Drugi del simpozija je namenjen razpravam širokega kroga udeležencev o aktualnih problemih v cestnem, železniškem, zračnem in pomorskem prometu.

Promet se v tej ali oni obliki dotika vsakogar. Zato smo prepričani, da bodo vprašanja, ki jih bomo obravnavali na simpoziju, zanimiva za širok krog udeležencev različnih profilov.

Zadnje objave

Pomladanska, celodnevna ekskurzija je vključevala:- predstavitev podjetja in ogled proizvodnje TEM Čatež, - predstavitev podjetja in ogled proizvodnje ...

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je 21. 5. 2019 potekala 30. seja Odbora za električno varnost (OEV), ki kot strokovno-posvetovalni ...

Vabimo vas, da se udeležite dogodka Mednarodni dan svetlobe 2019, ki ga organizirajo Fakulteta za elektrotehniko, Slovensko društvo za razsvetljavo in ...

Objavljen je osnutek Tehnične smernice TSG-N-002:2019 Nizkonapetostne električne inštalacije, ki je dosegljiv na spletni strani: http://www.mop.gov.si ...