26.01.2021

Projektiranje, vodenje del in nadziranje del za objekte in tehnološke procese, ki zahtevajo protieksplozijsko zaščito

Inženirji se pogosto srečamo z okolji, ki predstavljajo nevarnost za življenje, zdravje in samo vgrajeno opremo. Pri tem smo dolžni spoštovati veljavno zakonodajo in podati rešitve, ki preprečijo negativne posledice ali vsaj zmanjšajo tveganja na sprejemljiv nivo.

Eno do takšnih posebnih področij so tudi eksplozijsko nevarna okolja (prahovi, aerosoli, plini in podobno), ki terjajo posebna znanja in izkušnje.

Komu je namenjeno izobraževanje?

To specialsitično izobraževanje je zaradi svoje interdisciplinarnosti namenjeno vsem inženirjem, zato je del vsebin (dva dni) skupen za vse stroke. Vsebina tretjega dne pa je prilagojena zahtevam posamezne stroke posebej (G, E in S/T).

Specialistično izobraževanje obsega

 • Osnove protiekslozijske zaščite (eksplozivne atmosfere, viri vžigov in tehnološki ter organizacijski ukrepi za njihovo preprečevanje, specifičnosti za G, E in S/T, elaborat eksplozijske ogroženosti in odgovornosti udeležencev).
 • Elektrostatika kot vir vžiga eksplozivnih atmosfer in specifičnosti ukrepov G, E in S/T strok.
 • Umestitev protieksplozijske zaščite v povezavi z GZ in ZAID
 • Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah EU in specifikacija predpisov v RS.
 • Objekti, tehnološki procesi in protieksplozijska zaščita (smernice za pravilni pristop, načrtovanje in graditev s poudarki za posamezne stroke).
 • Električne in neelektične naprave v luči gradbene zasnove objekta – za G stroko
 • Električne inštalacije, tehnologije, lastnovarne inštalacije in katodna zaščita – za E stroko
 • Tehnološka oprema (električna in neelektrična), inertizacija – za S/T stroko.

 

Izobraževanje je razdeljeno na 2 dela:

 • skupno izobraževanje za vse stroke: dvodnevni seminar, ki bo 26. in 28. januarja
 • nadaljnje posamezno izobraževanje za posamezne stroke:
  • gradbena stroka (MSG): 2. februar
  • elektro stroka (MSE): 3. februar
  • strojna in tehnološka stroka (MSS, MST): 4. februar

Povezave

do vseh izobraževanj s programom, informacijami in možnostjo za prijave:

Povezave do izobraževanj

Izobraževanja bodo potekala na Microsoft Teams. 2 do 3 dni pred izobraževanjem boste prejeli povezavo do dogodkov (za dvodnevni seminar bo veljala povezava za oba dneva).

1 dan pred dvodnevnim seminarjem bomo imeli poskusno prijavo za vse udeležence, zato da na prvi dan izobraževanja ne boste imeli težav s prijavo na dogodek.

Če se izobraževanja ne boste mogli udeležiti in se ga bo udeležil nekdo drug, morate zamenjavo sporočiti na IZS in na EZS (lahko kot odgovor na prejeto povezavo), da lahko pravočasno uredimo spremembo!

Zadnje objave

Inženirji se pogosto srečamo z okolji, ki predstavljajo nevarnost za življenje, zdravje in samo vgrajeno opremo. Pri tem smo dolžni spoštovati ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz  ...

Dvodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje ...

Vabimo vas, da se nam 2. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju »Uporaba pravilnika o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 ...