16.12.2020

Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme nad 1 KV po standardu SIST EN 61936-1

Vabimo vas, da se nam 16. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju

»Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v sisteme nad 1 KV po standardu SIST EN 61936-1«

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1kV (Ur. l. RS 63/16) je kot tehnične pogoje, ki se uporabljajo pri projektiranju, gradnji in uporabi postrojev nad 1 kV določil standard SIST EN 61936-1 Elektroenergetski postroji za izmenične napetosti nad 1kV, 1 del Splošna pravila. S tako navedbo v Pravilniku je omenjen standard postal obvezen del Pravilnika. Cilj standarda je kar najbolj uskladiti svetovne prakse pri načrtovanju in gradnji in uporabi elektroenergetskih postrojev izmenične napetosti nad 1 kV.

Kaj boste pridobili z udeležbo

  • spoznali boste bistvene zahteve pravilnika,
  • razložen bo pomen posameznih izrazov,
  • podrobno bo predstavljena vsebina standarda SIST EN 61936-1 in s tem osnovni pregled, kaj standard sploh vsebuje in katere zahteve je potrebno upoštevati pri delu na vseh navedenih področjih,
  • na osnovi posameznih primerov bo mogoče dobiti odgovore, ki do sedaj niso bili mogoči, ali pa vsaj niso bili enoznačni.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Ponujamo tudi 30% popust za stalne udeležence naših seminarjev, delavnic, spletnih seminarjev ter 30% popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.

Udeleženci lahko do 11. decembra 2020 pripravijo in pošljejo vprašanja, ki jih zanimajo v zvezi z snovno temo spletnega seminarja.
 
Več o seminarju si lahko preberete v priloženem vabilu.

Lepo vabljeni!

Zadnje objave

Dvodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje ...

Vabimo vas, da se nam 2. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju »Uporaba pravilnika o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 ...

Vabimo vas, da se nam 16. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju

»Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v ...

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za ...