13.11.2020

Praktični vidiki standarda SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve

Vabimo vas, da se nam 13. novembra 2020 pridružite na spletnem seminarju

»Praktični vidiki standarda SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve«

Spletni seminar bo prikazal področja, ki jih v naslovu omenjeni standard pokriva, nekaj praktičnih prikazov ter povezavo s Pravilnikom o zahtevah za nizkonapetostne inštalacije. Težišče bo preverjanje električne varnosti oziroma varnosti električne opreme stroja.Več podrobnih informacij vsebuje program, ki je naveden v priloženem vabilu.
 
Da bo reševanje predstavljene problematike čimbolj učinkovito, lahko udeleženci svoja vprašanja vnaprej pošljete organizatorju, najkasneje do 10.11. 2020 na seminarji@sist.si.
 
Glede na to, da je bil s 1.10.2020 izdan prevod standarda SIST EN 60204-1, bo SIST pripravil tudi posebno akcijsko ponudbo za nakup omenjenega standarda.

SIST nudi tudi popust za stalne udeležence naših seminarjev ter večji popust za podjetja, ki prijavijo več zaposlenih.

Več o seminarju si lahko preberete v priloženem vabilu.

 

Lepo vabljeni!

Zadnje objave

Inženirji se pogosto srečamo z okolji, ki predstavljajo nevarnost za življenje, zdravje in samo vgrajeno opremo. Pri tem smo dolžni spoštovati ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz  ...

Dvodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje ...

Vabimo vas, da se nam 2. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju »Uporaba pravilnika o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 ...