26.02.2020

Seminar Projektiranje notranje razsvetljave

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter energetske učinkovitosti stavb postavljajo pred projektanta zahteve, ki jih je v projektu notranje razsvetljave nujno potrebno upoštevati. Seveda pa je potrebno upoštevati tudi veljavne standarde in priporočila s področja razsvetljave v prostoru. V sklopu seminarja pa bomo poleg zgoraj omenjenih regulativnih dokumentov predstavili tudi sodobne pristope k projektiranju pisarniške razsvetljave ter jih praktično preverili s pomočjo simulacij in izračunov v programskem paketu DIALux.

Seminar je namenjen načrtovalcem in projektantom, izvajalcem, kakor tudi inštalaterjem, vzdrževalcem in preglednikom sistemov notranje razsvetljave.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na seminarju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Izvajalca usposabljanja

Prof. dr. Grega Bizjak je profesor in predstojnik Laboratorija za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Kot pedagog raziskovalec in strokovnjak je na področju notranje in zunanje razsvetljave v Sloveniji in svetu prisoten že preko 20 let.

as. dr. Matej B. Kobav je zaposlen v Laboratoriju za razsvetljavo in fotometrijo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Profesionalno se ukvarja predvsem z načrtovanjem ter meritvami notranje in zunanje razsvetljave. Na področju razsvetljave ima že več kot 20 let izkušenj.

Kotizacija

znaša 130,00 EUR + 22% DDV,

plačilo na transakcijski račun EZS: 02010-0011333543

Kotizacija vključuje 1,5 ure seminarja, 2,5 ure praktičnega dela, preizkus znanja, gradivo in potrdilo o opravljenem usposabljanju.

Da bi omogočili udeležencem seminarja aktivno sodelovanje na predavanju predvsem pa praktično izkušnjo pri delu s programom DIALux je število udeležencev omejeno na 10. Priporočamo čim bolj zgodnjo prijavo s katero si boste zagotovili udeležbo na seminarju.

Prijave zbiramo do 3 dni pred začetkom seminarja.

Zadnje objave

Dvodnevni obnovitveni seminar je namenjen pooblaščenim elektrostrokovnjakom iz prakse različnih področij (investiranje, projektiranje, izvajanje ...

Vabimo vas, da se nam 2. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju »Uporaba pravilnika o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 ...

Vabimo vas, da se nam 16. decembra 2020 pridružite na spletnem seminarju

»Pravila za načrtovanje in postavitev električnih močnostnih inštalacij v ...

Tradicionalni posvet predstavlja pomembno mesto, kjer se vsako leto srečujejo predstavniki gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, agencij za ...