25.10.2018

OSVEŽILNI SEMINAR – Nov Gradbeni zakon

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Datum seminarja: 25. oktober 2018
Lokacija: Hotel Alma – Grad Hrib, Hrib 4a, Preddvor

Program in vsebina delavnice:

Vsebina

1. Del: Pravice, odgovornosti in obveznosti udeležencev v postopku do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
2. Del: Gradnja in uporaba objekta

Program

8.30 – 09.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV
09.00 – 14.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.:    ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV
14.00 – 14.30 ODMOR
14.30 – 16.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.: ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV

Kotizacija

Kotizacija v višini 150,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.


Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!

Zadnje objave

Obveščamo vas, da SDGSS vabi k udeležbi na letnem obnovitvenem in debatnem seminarju iz širšega področja zaščite pred delovanjem strele.

Poleg ...

Člani Elektrotehniškega društva smo se dne 6. 11. 2018 odpravili na Martinovanje v Sevnico. Izleta se je udeležilo 23 članov društva. Prijavljenih jih ...

Izdajatelj: Elektrotehniška zveza Slovenije

Avtorji: mag. Bogdan Seliger, Janez Guzelj, mag. Rudi Zorko, Boštjan Flis, mag. Peter Kaube

Urednik: ...

Vodila za projektante, nadzornike in odgovorne vodje del

Priročnik je pripomoček z osnovnimi informacijami o tem, kaj je treba zahtevati v fazi ...