25.10.2018

OSVEŽILNI SEMINAR – Nov Gradbeni zakon

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Datum seminarja: 25. oktober 2018
Lokacija: Hotel Alma – Grad Hrib, Hrib 4a, Preddvor

Program in vsebina delavnice:

Vsebina

1. Del: Pravice, odgovornosti in obveznosti udeležencev v postopku do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
2. Del: Gradnja in uporaba objekta

Program

8.30 – 09.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV
09.00 – 14.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.:    ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV
14.00 – 14.30 ODMOR
14.30 – 16.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.: ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV

Kotizacija

Kotizacija v višini 150,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.


Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!

Zadnje objave

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Elektrotehniška zveza Slovenije vsako leto organizira strokovno in družabno srečanje elektrotehniških in strokovnih društev. Vsakič izbrano regionalno ...