25.10.2018

OSVEŽILNI SEMINAR – Nov Gradbeni zakon

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno prakso, in sicer: investitorjem, upravnim organom, projektantom, izvajalcem, vzdrževalcem, nadzornikom in mnenjedajalcem.

Datum seminarja: 25. oktober 2018
Lokacija: Hotel Alma – Grad Hrib, Hrib 4a, Preddvor

Program in vsebina delavnice:

Vsebina

1. Del: Pravice, odgovornosti in obveznosti udeležencev v postopku do pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.
2. Del: Gradnja in uporaba objekta

Program

8.30 – 09.00 PRIJAVA UDELEŽENCEV
09.00 – 14.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.:    ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV
14.00 – 14.30 ODMOR
14.30 – 16.00 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.: ZAKONODAJA GRADITVE OBJEKTOV

Kotizacija

Kotizacija v višini 150,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.
Kotizacija je plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.


Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.
Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!

Zadnje objave

V sredo, 19. septembra, bo z začetkom ob 10. uri v veliki predavalnici Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekala konferenca ob 100. ...

Seminar je namenjen vsem predstavnikom organizacij in podjetij ter obrtnikom, ki se želijo seznaniti z novostmi v gradbeni zakonodaji ter aktualno ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Spoštovani, Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na svoji spletni strani objavilo "nov" Seznam harmoniziranih ...