3.05.2018

Ekskurzija TE Brestanica in grad Sevnica

Namen ekskurzije je bil, da si ogledamo v Brestanici TE Brestanica, grad Sevnica ter druženje članov društva.

TE Brestanica

V elektrarni so nas sprejeli prijazni gostitelji in nas popeljali na zanimiv in poučen ogled.

TE Brestanica ima zaradi plinske tehnologije in ugodne lokacije specifično mesto v slovenskem elektrogospodarskem sistemu, in sicer kot hitro prilagodljiv in zanesljiv proizvajalec električne energije in ponudnik sistemskih storitev. Elektrarna nudi storitve v obdobju kritičnih obremenitev sistema, v sistemu varnosti Nuklearne elektrarne Krško ter v okviru trapeznega in koničnega dela dnevnega diagrama porabe. V elektrarni so trije plinski bloki, ki lahko delujejo v enostavnem ali kombiniranem procesu. Plinske turbine so izvedene v paketni izvedbi z močjo skupaj 3x23 MW. Dimne pline pa vodijo skozi kotle za proizvodnjo pare.

Vsi trije bloki uporabljajo za pogonsko gorivo ekstra lahko kurilno olje, plinska bloka PB2 in PB3 pa tudi zemeljski plin. Zagon plinskih blokov do nazivne moči traja 15 minut, zagon parnega procesa pa približno eno uro in pol. Bloki imajo možnost zagona brez zunanjega vira napajanja, to je “zagon iz teme“, zato služijo tudi v vlogi rezervnega vira napajanja za varno zaustavitev Nuklearne elektrarne Krško v primeru razpada elektroenergetskega omrežja.

Z vodenjem po elektrarni in strokovno razlago smo bili zelo zadovolni ter se osebju še enkrat zahvaljujemo.

Grad Sevnica

Ker ekskurzija ne more miniti brez kulture, se odpravimo še na grad Sevnica potem pa na kosilo.

Grad Sevnica stoji na razglednem griču nad starim metnim jedrom. Prvič je pisno omenjen leta 1309. V času hrvaško- slovenskega kmečkega upora leta 1573 se je za razliko od mnogo drugih gradov izognil upostošenju. Grad ima tudi Lutrovo klet, ki naj bi jo obiskal tudi Jurij Dalmatin.

Klet je kasneje postala grobnica za nekatere graščake, danes pa je to prireditveni prostor.

Ekskurzije na Martinovo se je udeležilo 18 članov, dva sta žal zaradi zdravstvenih težav udeležbo zadnji trenutek odpovedala!

 

Zapisal: Jože Tomažič
Fotografije: Peter Omerzel

20180425 092823 008

20180425 093605

20180425 094010

20180425 100148

20180425 102954

20180425 103516

20180425 113720 3

20180425 121036

20180425 124639

20180425 131648

20180425 143030

20180425 150246

20180425 162341

Zadnje objave

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...

Na seminarju bomo govorili o karakteristikah in fotometričnih podatkih, potrebnih za pravilno izbiro svetilke za notranjo razsvetljavo. Pojasnili bomo ...

Obveščamo vas, da SDGSS vabi k udeležbi na letnem obnovitvenem in debatnem seminarju iz širšega področja zaščite pred delovanjem strele.

Poleg ...

Člani Elektrotehniškega društva smo se dne 6. 11. 2018 odpravili na Martinovanje v Sevnico. Izleta se je udeležilo 23 članov društva. Prijavljenih jih ...