6.06.2017

Tehnična ekskurzija ED Dolenjske in Bele krajine, RTP Ločna in DV 110 kV

ED Dolenjske in Bele krajine se je 16. maja 2017 organiziralo tehnični dogodek, in sicer ogled objekta RTP 110/20kV Ločna in ogled izvedbe razvleke vodnikov trase 110kV daljnovoda RTP Bršljin-RTP Gotna vas na odseku križanja z avtocesto, regionalno cesto Novo mesto - Otočec in reko Krko.

Dogodka se je udeležilo 20 članov društva.

Avtor fotografij: Mitja Brudar

DSC 2253

DSC 2255

DSC 2256

DSC 2257

DSC 2258

DSC 2259

DSC 2260

DSC 2261

DSC 2262

DSC 2263

DSC 2264

DSC 2266

DSC 2267

DSC 2274

DSC 2275

DSC 2280

DSC 2281

Zadnje objave

Osnovna tema seminarja je projektiranje razsvetljave pisarniških, upravnih in drugih prostorov. Slovenski pravni akti s področja varstva pri delu ter ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem  ...

Vabimo vas k udeležbi na seminarju Izvedba in vzdrževanje inštalacij v skladu z Gradbenim zakonom.

Seminar je namenjen elektroinštalaterjem, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...