11.05.2017 do 12.05.2017

Protieksplozijska zaščita - začetno usposabljanje PO1, PO2 in PO3 - Domžale

Obveščamo vas, da bo v četrtek in petek 11. in 12. maja 2017 potekalo začetno usposabljanje za "Varno delo v eksplozijsko ogroženih prostorih".
Usposabljanje je namenjeno:

  • delavcem, ki delajo ali se le občasno nahajajo v eksplozijsko ogroženih prostorih in sektorske ter vodstvene kadre (PO1 in PO2) in
  • delavcem, ki vgrajujejo, vzdržujejo in servisirajo opremo v eksplozijsko ogroženih prostorih (PO3)

Teoretični del bo potekal v Viru pri Domžalah (Območna obrtno podjetniška zbornica Domžale), in sicer bo za

  • kandidate PO1 in PO2 - enodnevni seminar (11. maj. 2017)
  • kandidate PO3 - dvodnevni seminar (11. in 12. maj 2017).

Program s predavatelji

11. maj 2017 (PO1, PO2, PO3)

08:00 - 11:00
Osnove protieksplozijske zaščite (Mihael Čokl, IVD Maribor)
11:00 - 11:30
Odmor
11:30 - 13:00 Neelektrična oprema in inštalacije za vgradnjo v različne eksplozivne atmosfere in principi zaščite pred nevarnostjo eksplozij (Franc Udovč, Bureau Veritas)
13:00 - 13:45
Varno delo v eksplozijsko ogroženem okolju (Franc Udovč, Bureau Veritas)
13:45 - 17:00
Električna oprema in električne inštalacije v EX okolju (Leopold Lovšin, Plinovodi)
17:00 Zaključek teoretičnega dela usposabljanja za PO1 in PO2

12. maj 2017 (PO3)

9:00 - 9:45
Pravna ureditev protieksplozijske zaščite v državah Evropske unije in specifikacija predpisov za protieksplozijsko zaščito v Sloveniji (Marjan Kreslin, Bureau Veritas)
9:45 - 12:15 Vgradnja, vzdrževanje in servisiranje EX naprav (Marjan Kreslin, Bureau Veritas)
12:15 Zaključek teoretičnega dela usposabljanja za PO3

V razpravi, ki bo sledila predavanjem, bodo imeli udeleženci priložnost predstaviti probleme, s katerimi se srečujejo na delovnem mestu in skušali od predavateljev dobiti pojasnila ter nasvete za njihovo reševanje. Od kandidatov pričakujemo, da aktivno sodelujejo v razpravi.

O terminu in lokaciji praktičnega dela usposabljanja se bomo s kandidati dogovorili na seminarju.

Preizkus usposobljenosti bo deset do štirinajst dni (po dogovoru s kandidati) po zaključku seminarja. Opravljali ga bodo kandidati PO1 in PO3, kandidati PO2 pa neobvezno (le po lastni izbiri).

Več informacij in prijave: info.ex@ezs-zveza.si

Datoteke

Zadnje objave

We inform you that we have extended the deadline for applying the active participation at the 26th International Symposium on Electronics in Transport ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma ...

Vsebina delavnice
  1. Predstavitev podjetja Kolektor Etra d.o.o.
  2. SN transformatorji
  3. Zagotavljanje avtomatskega odklopa SN transformatorjev
  4. Priklop, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...