19.05.2017

Dodatna delavnica za kandidate za pooblaščene inženirje - NOV DATUM

Obveščamo vas, da je se je prestavilo datum delavnice za kandidate za pooblaščene inženirje, in sicer bo delavnica 19. maja. Program delavnice ostaja isti.

Program in vsebina delavnice:

8.00 – Registracija udeležencev
8.30 – 12.30 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

 • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – do pridobitve gradbenega dovoljenja
 • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – od gradbenega do uporabnega dovoljenja

12.30 – 13.00 Odmor

13.00 – 16.00 mag. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el.

 • Vzpostavitev varnostne presoje glede na različna tolmačenja posameznih predpisov.
 • Natančnejša obrazložitev načinov ozemljevanja in povezovanje posameznih ozemljil v različnih okoljih.
 • Problematika prvih priključitev električnih inštalacij pod napetost.
 • Pregledniki in ločitev zahtevnih in manj zahtevnih inštalacij v stavbah in inženirskih objektih v povezavi s projektanti in nadzorniki.
 • Obrazložitev problematike v zvezi s tehničnimi predpisi na področju elektrotehnike, ki so si v koliziji med seboj.
 • Odgovori sodelujočim kandidatom na postavljena vprašanja.

Kotizacija:

Kotizacija v višini 90,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.

Kotizacija je na osnovi te prijavnice plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.
Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.

Rok za prijave: 16. 5. 2017


Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!

Zadnje objave

GZS - Zbornica za poslovanje z nepremičninami v sodelovanju z Elektrotehniško zvezo Slovenije vabi na strokovno izobraževanje za upravnike ...

Slovensko društvo za elektronske komunikacije vabi k udeležbi na 34. delavnici o telekomunikacijah VITEL, ki bo 14. in 15. maja 2018 v Hotelu Brdo na  ...

Namen ekskurzije je bil, da si ogledamo v Brestanici TE Brestanica, grad Sevnica ter druženje članov društva.

TE Brestanica

V elektrarni so nas ...

Vsebina delavnice
 1. Predstavitev področja sistemov zaščite pred strelo
 2. Zakonska pokritost področja, literatura
 3. Predstavitev posebnosti pri meritvah, ...