19.05.2017

Dodatna delavnica za kandidate za pooblaščene inženirje - NOV DATUM

Obveščamo vas, da je se je prestavilo datum delavnice za kandidate za pooblaščene inženirje, in sicer bo delavnica 19. maja. Program delavnice ostaja isti.

Program in vsebina delavnice:

8.00 – Registracija udeležencev
8.30 – 12.30 Ivan Iveta, univ. dipl. inž. el.

 • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – do pridobitve gradbenega dovoljenja
 • Spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov, ZGO-1B, ZGO-1C, ZGO-1D, ZGO-1E IN ZGO-1F – od gradbenega do uporabnega dovoljenja

12.30 – 13.00 Odmor

13.00 – 16.00 mag. Boris Žitnik, univ. dipl. inž. el.

 • Vzpostavitev varnostne presoje glede na različna tolmačenja posameznih predpisov.
 • Natančnejša obrazložitev načinov ozemljevanja in povezovanje posameznih ozemljil v različnih okoljih.
 • Problematika prvih priključitev električnih inštalacij pod napetost.
 • Pregledniki in ločitev zahtevnih in manj zahtevnih inštalacij v stavbah in inženirskih objektih v povezavi s projektanti in nadzorniki.
 • Obrazložitev problematike v zvezi s tehničnimi predpisi na področju elektrotehnike, ki so si v koliziji med seboj.
 • Odgovori sodelujočim kandidatom na postavljena vprašanja.

Kotizacija:

Kotizacija v višini 90,00 € + DDV zajema stroške priprave seminarja, gradivo, malico in napitke med odmorom. Več kot trije prijavljeni iz istega podjetja imajo 10 % popusta.

Kotizacija je na osnovi te prijavnice plačljiva na transakcijski račun EZS št. 02010-0011333543 pri NLB.
Izostanek od prijavljene delavnice se obračuna v višini 50 % v primeru, da ni opravičenega razloga odsotnosti.

Rok za prijave: 16. 5. 2017


Organizator si pridržuje pravico do odpovedi delavnice v primeru premalo prispelih prijav!

Zadnje objave

We inform you that we have extended the deadline for applying the active participation at the 26th International Symposium on Electronics in Transport ...

Usposabljanje o protieksplozijski zaščiti na osnovi ATEX regulative izvajamo pri EZS v dveh zaključenih celotah, in sicer v osnovnem oziroma ...

Vsebina delavnice
 1. Predstavitev podjetja Kolektor Etra d.o.o.
 2. SN transformatorji
 3. Zagotavljanje avtomatskega odklopa SN transformatorjev
 4. Priklop, ...

Vse zainteresirane delovne organizacije, obrtnike in posameznike obveščamo, da EZS organizira seminarje za pripravo na strokovni izpit iz elektro ...